Tupakkalaki on venäläisille vain ohjeellinen

5.3.2016 7:03
Kuva: otto ponto
Tähän mennessä tupakkaa on voinut hakea Venäjältä vaikka monta kertaa päivässä.
Tähän mennessä tupakkaa on voinut hakea Venäjältä vaikka monta kertaa päivässä.

Tupakkalain muutos ei toteudu tuontia valvovan tullin näkemyksen mukaan.

— Meille tuonnin määrällinen rajoittaminen olisi ollut teknisesti helpompi ratkaisu, sanoo tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg.

Tupakkatuotteiden tuonnille on tulossa neljä tuntia alkoholia pidempi aikaraja. Itärajalla muutos tarkoittaa sitä, että Venäjälle matkustava suomalainen voi tuoda tupakkatuotteita vähintään 24 tunnin matkalta.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan matkustajatuonnin yläraja on 200 savuketta.

Hallituksen esityksen mukaan tupakkatuotteiden aikarajaa valvottaisiin muun valvonnan yhteydessä samalla tavalla kuin alkoholijuomien osalta. Lakiesityksen mukaan tullin työmäärä ei ”juurikaan” lisääntyisi.

Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg painottaa, että toimeenpanevana viranomaisena tulli tekee sitä, mitä laki edellyttää. Aikarajan valvontaa hän pitää silti haastavana.

— Valvonnan toteuttaminen ei ole aivan yksinkertaista, Grönberg muotoilee.

Tullin kannalta erityinen kysymys on venäläisiä koskeva 72 tunnin aikaraja Suomessa oleskelulle.

Jos matkustajatuonnin ylärajat eivät ylity, aikarajan valvonta perustuu pelkästään matkustajan omaan ilmoitukseen matkan kestosta.

Tulli ei pidä kirjaa määräysten sisälle mahtuvasta matkustajatuonnista. Valvonta on käytännössä mahdotonta, jos paluu Venäjälle tapahtuu kerrottua aiemmin ennen aikarajan ylittymistä.

Grönbergin mukaan tullin osalta tupakkalaki on siinä muodossa, miten se on kirjoitettu lakiesitykseen.

Eduskunta aloittaa lain valiokuntakäsittelyn ensi viikon aikana. Lausuntoa on pyydetty myös tullilta, mutta siinä tuskin otetaan enää kantaa matkustajatuonnin määrällisen rajoittamisen puolesta.

Matkustajien haastatteluun perustuvan selvityksen mukaan Suomeen tuodaan matkoilta 530 miljoonaa savuketta eli runsaat 7 000 kartonkia päivittäin.

Hannu Ojala