Latvavesien perkaaminen samensi Mustajoen, meritaimenen kutuaika oli juuri käsillä

3.3.2016 6:45 | Päivitetty: 3.3.2016 9:30
Mustajoki laskee Viipurinlahteen.
Mustajoki laskee Viipurinlahteen.

Kaakkois-Suomen poliisi tutkii Lappeenrannan Mustajoen latvaojalla tehtyjä, veden samentaneita kaivuutöitä. Poliisi sai Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) tutkintapyynnön marraskuun alussa tehdystä perkaamisesta.Mustajoki on kaakkoisrajan ainoa joki, jossa on luonnonvarainen meritaimenkanta. Joen kutupaikkoja on viime vuosina kunnostettu rakentamalla soraikkoja ja kivikkoja. Meritaimenen kanta oli saatu vahvistumaan.

Vesistöyksikön päällikkö Visa Niittyniemi ELY-keskuksesta kertoo, että tutkintapyyntö koskee kaivamisen laajuutta, luvanvaraisuutta ja ajankohtaa, ei kaivamista sinänsä. Uoman ylläpito on sallittua.

ELYn vesistöyksikkö kävi paikan päällä tutkimassa asian. ELYn havaintojen mukaan jokiuomaa oli perattu liian massiivisesti. Vähempikin olisi riittänyt uoman ylläpitoon. Lisäksi kaivaminen tehtiin meritaimenen kudun aikohin.

Kaivamisen jälkeen Mustajoki samentui koko Suomen-puoleiselta alueelta, mutta sameneminen jäi lyhytaikaiseksi. Vielä ei tiedetä, ovatko kiintoaineet liettäneet kutupaikkoja. Asiasta saadaan osviittaa ensi kesän ja syksyn koekalastuksissa.

 

Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta

Ilpo Leskinen