Hallinto-oikeus on hylännyt kaikki Luumäen kouluverkkopäätöksestä tehdyt valitukset

3.3.2016 15:08
Kuva: kai skyttä
Luumäen kunnavaltuusto pääti 2. maaliskuuta 2015 lakkauttaa Kirkonkylän ja Kannuskosken koulut. Kunnavaltuutettu Pentti Salenius (sd.) ilmoitti jo valtuuston kokouksessa valittavansa päätöksestä hallinto-oikeuteen.
Luumäen kunnavaltuusto pääti 2. maaliskuuta 2015 lakkauttaa Kirkonkylän ja Kannuskosken koulut. Kunnavaltuutettu Pentti Salenius (sd.) ilmoitti jo valtuuston kokouksessa valittavansa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt kaikki kolme Luumäen kunnanvaltuuston kouluverkkopäätöksestä tehtyä valitusta.

Kunnanvaltuusto päätti 2. maaliskuuta 2015 yhdistää Kirkonkylän ja Kannuskosken koulut Taavetin ja Kangasvarren kouluihin. Kannuskoskella ja Kirkonkylässä asuvat oppilaat aloittivat koulunkäynnin heille uusissa kouluissa viime syksynä.

Päätöksestä valittivat kunnanvaltuutettu Pentti Salenius (sd.), Luumäen Kirkonkylän asukasyhdistys ja Kannuskoskella asuva luumäkeläinen. Kaikki kolme valittajaa perustelivat valitustaan asian puutteellisella valmistelulla.

Kannuskoskella asuvan valittajan valituksen hallinto-oikeus jätti tutkimatta siltä osin, jossa valittaja piti valtuuston päätöstä epätarkoituksenmukaisena. Valittaja perusteli valitustaan sillä, ettei Kannuskosken koulun lakkauttamisella hänen laskelmiensa mukaan saavutetaan mitään säästöjä.

Salenius vetosi omassa valituksessaan myös siihen, että hänen mielestään kouluverkkopäätöksen valmistellut vt. sivistystoimenjohtaja oli esteellinen. Hallinto-oikeus ei tällaista esteellisyyttä havainnut.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että kunnalla on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta päättää perusopetuksen järjestämisestä.

Kannuskoskella asuva äiti, kyläyhdistys ja Salenius vetosivat kaikki kolme valituksissaan siihen, että Luumäen kouluverkkopäätöstä on valmisteltu puutteellisesti.

Hallinto-oikeus muistuttaa oman päätöksensä perusteluissa, ettei päätösten valmistelusta ole säädetty yksityiskohtaisesti kuntalaissa tai hallintomenettelylaissa. Koulun lakkauttamisesta on päättänyt kunnanvaltuusto, jonka päätökset valmistelee lain mukaan kunnanhallitus.

Kunnanvaltuuston on hallinto-oikeuden mukaan itse ratkaistava, pitääkö se valmistelua riittävänä päätöksen pohjaksi.

Matti Saarela