Etelä-Suomen Osaava-hankkeet saivat 1,1 miljoonaa euroa avustusta — Etelä-Karjalasta mukana neljä tahoa

2.3.2016 16:16 | Päivitetty: 2.3.2016 17:40

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Osaava-ohjelman mukaisiin opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeisiin 1 100 000 euroa. 23 hanketta sai harkinnanvaraista valtionavustusta.

Valtionavustukset myönnettiin kunnille, koulutuskuntayhtymille ja yksityisille oppilaitoksille, jotka edustavat yleissivistävää tai ammatillista koulutusta, ammatillista aikuiskoulutusta tai vapaata sivistystyötä.

Etelä-Karjalasta Osaava-ohjelman mukaiset valtionavustuksen saajat ovat Savitaipaleen kunnan Länsi-Saimaan Osaava-hanke 2016 (30 000), Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Saimaan ammattiopisto SAMPOn Osaava henkilöstö 6 (60 000 euroa), Joutsenon opiston Ekava yhdessä -hanke (15 000 euroa) ja Saimaan mediakeskuksen ATTE-apua tietiteknisiin taitoihin -hanke (30 000 euroa).

Osaava-ohjelman (2010—2016) mukaista valtionavustusta myönnettiin nyt viimeisen kerran.

Muokattu kello 17.40: Korjattu otsikon 1,1 euroa 1,1 miljoonaksi euroksi.

Anniina Meuronen