Historiallisesti merkittävät alukset esittelyssä kaikille avoimessa tietokannassa

1.3.2016 15:47
Kuva: Seppo Rautiovaara
S/S Hurma on yksi tietokannan lappeenrantalaisaluksista.
S/S Hurma on yksi tietokannan lappeenrantalaisaluksista.

Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry on yhteistyössä Museoviraston kanssa toteuttanut tietokannan, joka esittelee Suomen kulttuurihistoriallisesti merkittävät laivat, perinnelaivat ja museolaivat.

Suomen historialliset alukset -tietokanta on julkaistu verkossa osoitteessa www.laiva.fi. Alkuvaiheessa tietokannan sisällöstä on julkistettu perinnelaivat. Tiedot museolaivoista ja muista aluksista avataan nähtäville kevään aikana.

Tietokanta on Faron sopimuksen suositusten mukainen esimerkki muistiorganisaatioiden ja kulttuuriperintöyhteisöjen yhteistyöstä, jonka tavoitteena on jakaa helposti ymmärrettävää tietoa kulttuuriperinnöstä digitaalisesti. Vuorovaikutteisesti toimiva tietokanta antaa kaikille laivoista kiinnostuneille mahdollisuuden myös tutkia ja tuottaa uutta tietoa, sekä osallistua keskusteluun laivojen käytöstä ja arvosta kulttuuriperintökohteina.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas alus

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltu alus edustaa Suomen merenkulun, vesillä liikkumisen tai laivanrakennuksen kulttuuriperintöä.

Alus on pääsääntöisesti yli 40-vuotias, se on oman tyyppinsä edustava esimerkki ja se on säilynyt käyttötarkoituksensa mukaisessa asussa.

Kriteereihin kuuluu myös se, että aluksen asianmukaisen säilymisen eteen tehdään säännöllistä työtä.

Marja Luumi