Luonnonhoitoa teoriasta käytäntöön — uutuuskirja esittelee kokemuksia viidestä Etelä-Karjalan kohteesta

29.2.2016 18:48
Kuva: Lauri Vuorenmaa
Luonnonhoito tarkoittaa muun muassa umpeenkasun uhkaamien perinneympäristöjen niittoa.
Luonnonhoito tarkoittaa muun muassa umpeenkasun uhkaamien perinneympäristöjen niittoa.

Etelä-Karjalassa kertynyt jo 25 vuoden kokemus paahde- ja perinneympäristöjen luonnonhoidosta. Asialla on ollut Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti, jonka tutkijat Kimmo Saarinen ja Juha Jantunen ovat nyt koonneet kokemuksista kirjan nimeltä Luonnonhoitajan matkassa.

Instituutti aloitti vuonna 1990 ensimmäisen hankkeen, jossa ryhdyttiin siirtämään luonnonhoitoa teoriasta käytäntöön. Ensimmäisen kokeilukohteen jälkeen siunaantui muutamassa vuodessa neljä muuta kohdetta. Kaikki ovat Etelä-Karjalassa sijaitsevia paahde- tai perinneympäristöjä.

Luonnonhoitajan matkassa -kirja on kertomus näissä kohteissa tehdystä työstä ja siitä saaduista kokemuksista ja opetuksista. Kirja julkistetaan 15. maaliskuuta Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla.

Perinne- ja paahdeympäristöt ovat Suomen lajirikkaimpia luontotyyppejä, ja luontotyypeistä myös uhanalaisimpia. Niihin kuuluu muun muassa ketoja ja niittyjä ja auringonpaisteisia rinteitä, joita uhkaa umpeenkasvu ilman hoitoa. Hoito on esimerkiksi laiduntamista, niittämistä, raivaamista ja polttoa.

Kirjassa on esimerkkikohteiden esittelyn lisäksi tietopaketti luonnonhoidosta.

Leena Sallinen