Imatran sosiaaliasiamieheen turvautui viime vuonna 41 henkilöä — suurin osa toimeentulotukiasioissa

28.2.2016 15:01

Toimeentulotuki sekä vanhustenhoito työllistivät viime vuonna eniten Imatran sosiaaliasiamiestä. Sosiaaliasiamiehen puoleen kääntyi ongelmineen tai kysymyksineen 41 henkilöä.

Määrä oli liki sama kuin vuotta aiemmin. Silloin asiakkaita oli 40.

Vaikka asiakasmäärä pysyi siis ennallaan, yhteydenotot poikivat edellisvuotta selvästi enemmän jatkotoimenpiteitä.

Sosiaaliasiamiehellä oli yli 140 neuvottelua, selvittelyä tai muuta asiakastapahtumaa. Edellisvuonna niitä oli alle sata.

Asiakkaista liki 60 prosenttia otti yhteyttä toimeentulotukiasioissa. Kysymykset koskivat muun muassa myöntämisperusteita, hakemuksessa tarvittavia liitteitä ja toimeentulotuen takaisinperintää.

— Lisäksi muutamien asiakkaiden kanssa käytiin läpi toimeentulotukipäätökset hyvinkin yksityiskohtaisesti, sosiaaliasiamies toteaa raportissaan Imatran kaupunginhallitukselle.

Hiukan alle neljännes yhteydenotoista koski vanhustenhuoltoa. Kysyttävää oli muun muassa kotipalvelun ja tuetun palveluasumisen maksuista sekä omaishoidon tuesta.

Lastensuojeluasioissa sosiaaliasiamiehen puoleen käännyttiin muutamia kertoja. Yhteydenotoissa oli kyse lastensuojeluilmoituksesta.

Joissain tapauksissa sosiaaliasiamies auttoi asiakkaita muutoksenhaussa.

Imatran terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnalle jätettiin neljä oikaisuvaatimusta. Päätökset eivät muuttuneet lautakunnan käsittelyssä.

Hallinto-oikeuteen tehtiin kaksi valitusta, joiden käsittely on yhä kesken. Yhdelle henkilölle annettiin lisäksi laatimisohjeet eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle tehtävään kanteluun.

Sosiaaliasiamiehen mukaan Imatran sosiaalipalvelut vaikuttavat olevan asianmukaisesti järjestetty.

Nähtäväksi tuodut päätökset ovat perusteltuja ja selkeitä. Toiminnan arviointia ja johtopäätösten tekoa vaikeuttaa kuitenkin tapausten pieni määrä, raportissa todetaan.

Mikä sosiaaliasiamies?

Kunnan sosiaalihuollosta riippumaton ja puolueeton henkilö.

Tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä ja edistää asiakkaan oikeuksien toteutumista.

Palvelut ovat maksuttomia.

Toiminnasta tulee antaa kerran vuodessa selvitys kunnanhallitukselle.

Imatralla sosiaaliasiamiehenä on toiminut vuodesta 2009 alkaen oman tehtävänsä ohessa Pirkko Pielismaa.

Anu Pakarinen