KHO: Vapo saa laajentaa Lampsansuon turvetuotantoaluetta 31,4 hehtaarilla, velvoitettiin esittämään ylivirtaamasuunnitelma

26.2.2016 21:26 | Päivitetty: 26.2.2016 21:32
Kuva: Arttu Muukkonen
Vapo saa laajentaa Lappeenrannan Lampsansuon turvetuotantoaluetta. Arkistokuva Lampsansuolta.
Vapo saa laajentaa Lappeenrannan Lampsansuon turvetuotantoaluetta. Arkistokuva Lampsansuolta.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on enimmäkseen hylännyt valitukset Lappeenrannan Lampsansuon turvetuotantoalueen laajentamisesta. Vapo oli hakenut ympäristölupaa Sirkjärven pohjoispuolella sijaitsevan turvetuotantoalueen lisäalueelle.

Aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan noin 31,4 hehtaarin laajennusalueelle. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Sirkjärven osakaskunnan ja sen asiakumppanien sekä Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin valitukset.

KHO muutti yhtä lupamääräystä. Oikeus velvoitti Vapon esittämään Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle (Ely) suunnitelman, vedenlaadun luotettavasta mittaamisesta, jotta kuormitus voidaan selvittää ylivirtaamatilanteissa. Suunnitelma on toimitettava kolmessa kuukaudessa KHO:n päätöksestä.

Muilta osin valitukset hylättiin.

Juho Maijala