Suomi kärkimaiden joukossa EU:n tietoyhteiskuntavertailussa – ainoastaan Ruotsissa ei kehitystä viime vuodesta

25.2.2016 12:50

Suomen sijoitus EU:n tietoyhteiskuntavertailussa on pudonnut yhdellä sijalla neljänneksi. Suomi jäi vertailussa Tanskan, Alankomaiden ja Ruotsin taakse. Viime vuonna Suomi ylsi pronssimitaliin.

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan kehittyneisyyttä kuvaavassa indeksissä (DESI 2016) Suomi sai kokonaispistemäärän 0,67. EU:n kokonaispisteet olivat 0,52. Vuotta aiemmin EU:n pistemäärä oli 0,5. Kaikki EU-maat Ruotsia lukuun ottamatta ovat parantaneet pisteitään viime vuodesta. DESI-indeksin pistemäärät vaihtelevat välillä 0–1. Mitä suurempi luku on, sitä parempi on maan suorituskyky.

Suomi on digitaalisesti EU:n kehittyneimpien maiden joukossa. 91 prosenttia väestöstä käyttää internetiä säännöllisesti, ja tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden osuus työvoimasta on selvästi EU:n suurin (6,7 %). Toisaalta Suomessa vain 15 prosenttia pk-yrityksistä myy verkossa, mikä on alle EU:n keskiarvon.

Juhana Nyman