Osa Etelä-Karjalan palomiehistä kokonaispalkkaan

25.2.2016 9:24
Kuva: kai skyttä
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen poikkeuksellista työaikaa tekevät palomiehet siirtyvät kokonaispalkkaukseen vuoden 2017 alusta.
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen poikkeuksellista työaikaa tekevät palomiehet siirtyvät kokonaispalkkaukseen vuoden 2017 alusta.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella siirrytään kokonaispalkkaan poikkeuksellista työaikaa tekevien palomiesten ja alipäällystön osalta. Uusi palkkausmalli koskee noin 60 henkilöä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palveluksessa on yhteensä noin 120 henkilöä eli kokonaispalkkaan siirtyy puolet henkilöstöstä. Uusi palkkausmalli allekirjoitettiin keskiviikkona Lappeenrannan kaupungin ja pelastustoimen henkilöstöjärjestöjen välillä.

Sopimus on kokeiluluontoinen. Uusi palkkausmalli otetaan käyttöön toukokuun alussa, ja se on voimassa vuoden 2017 loppuun.

Kokonaispalkassa kaikki lisät sisältyvät peruspalkan päälle maksettavaan palkanosaan. Kokonaispalkan erillislisä perustuu arvioitujen työaikakorvausten keskimääriin. Ylityöstä maksetaan edelleen ylityökorvaus alan työehtosopimuksen mukaan.

Uuden palkkamallin uskotaan vähentävän työvuorosuunnittelun byrokratiaa ja myös ylitöitä, eli sitä kautta vastaavasti myös palkkakuluja.

Heikki Sopanen, Leena Sallinen