Kansainvälisen oikeuden professori: Pakolaissopimus tehty nimenomaan laajamittaisiin kriiseihin

25.2.2016 15:32

Geneven pakolaissopimuksen noudattaminen on Suomen oma etu, toteaa kansainvälisen oikeuden professori Martin Scheinin Euroopan yliopistoinstituutista.

— On hyvin lyhytnäköistä ajatella, että pakolaissopimus ja muut pakolaisten vastaanottamista koskevat velvoitteet olisivat Suomelle pelkkä taakka.

Kansanedustaja Jukka Kopra kommentoi tiistain Etelä-Saimaassa, ettei vuonna 1951 solmittu Geneven pakolaissopimus vastaa nykyistä turvapaikanhakijatilannetta.

Scheinin on eri mieltä.

— Geneven pakolaissopimus on tehty nimenomaan laajamittaisiin pakolaiskriiseihin. Nykyinen tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellinen verrattuna siihen, mitä Eurooppa koki toisen maailmansodan jälkitilanteessa.

Scheinin ei usko, että Suomessa on poliittista tahtoa lähteä irtautumaan Geneven pakolaissopimuksesta tai jättää noudattamatta sitä.

Toiseksi pakolaissopimuksesta irtautuminen ei edes auttaisi, sillä yleiset ihmisoikeussopimukset sisältävät saman turvapaikahakijoiden palauttamiskieltoon liittyvän periaatteen.

YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta sopimuksesta ei voi irtautua, sillä sitä pidetään yleismaailmallisena ja peruuttamattomana. Euroopan ihmisoikeussopimuksesta voi siirtymäajan kuluessa irtautua, mutta sopimusta pidetään EU:n jäsenyysehtona.

Hanna Sipinen