Potilasvahingoista tulee vuosi vuodelta enemmän ilmoituksia

24.2.2016 7:10
Kuva: Kai Skyttä
Eksoten potilasasiamies Tuomas Kumpula sai viime vuonna 150 yhteydenottoa, jotka liittyivät potilasvahinkoihin. Korvauksia Eksoten alueella maksettiin 54 tapauksessa.
Eksoten potilasasiamies Tuomas Kumpula sai viime vuonna 150 yhteydenottoa, jotka liittyivät potilasvahinkoihin. Korvauksia Eksoten alueella maksettiin 54 tapauksessa.

Potilasvahinkoilmoitusten määrä on jatkanut Suomessa tasaista kasvuaan. Viime vuoden aikana koko maassa vahinkoilmoituksia tehtiin runsaat 8 200, joista vajaa kolmannes eli boin 2 300 johti korvauksiin.

Korvattavien tapausten määrä oli suurempi kuin edellisvuonna, mutta kasvu ei ole ollut tasaista. Vuonna 2013 korvattavia tapauksia oli lähes 2 500.

— Potilasvahingoista tehdään nyt herkemmin ilmoituksia. Se on selvä trendi niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti, Etelä-Karjalan sosiaali- terveyspiirin Eksoten potilasasiamies Tuomas Kumpula sanoo.

Kumpula näkee monia syitä ilmoitusmäärän kasvuun.

— Ihmiset ovat tietoisempia oikeuksistaan. Epäluulon tai epäluottamuksen kasvustakin nousevat vahinkoilmoitusluvut voivat kertoa.

— Ehkä joillekin on syntynyt vähän väärä kuva siitä, että kyseessä on jonkinlainen automaattinen hoitokuluvakuutus. Korvauksia maksetaan vain hoidon laiminlyönneistä ja vahingoista, joita ei olisi saanut tapahtua ja niiden mahdollisista seurauksista, Kumpula korostaa.

Eksoten alueella korvattavia potilasvahinkoja oli vuoden 2015 tilastossa 54 kappaletta. Luvut koskevat julkisen sektorin hoitopaikkoja. Valtaosa tapauksista liittyy erikoissairaanhoitoon.

Vuonna 2014 vastaava luku oli 39. Sitä edeltävien kolmen vuoden lukemat olivat 58-44-51.

— Eksoten leikkaussaleissa tehtiin viime vuoden aikana 62 000 operaatiota, siihen nähden määrä ei ole suuri. Kaikki tapaukset käydään tietenkin tarkasti läpi ja virheiden määrä yritetään minimoida, Eksoten sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Tuula Karhula sanoo.

Yleisimmät korvattavat vahingot olivat lonkan ja polvien tekonivelleikkauksissa, selkäytimien ja hermojuurien vapautuksissa sekä nilkan ja jalkaterän leikkauksissa.

Koko maassa potilasvahinkoja korvattiin viime vuonna 41,2 miljoonalla eurolla. Korvausmenot ovat kasvaneet vuosittain.

Jarmo Hämäläinen