Työpaikkojen radonpitoisuudet pitää Etelä-Karjalassa mitata kaikissa kunnissa

23.2.2016 6:55
Kuva: Tuuli Parikka
Säteilyturvakeskuksen mukaan radonin mittaaminen on helppoa sekä edullista. Mikäli raja-arvo ylittyy, voidaan radonpitoisuutta pienentää esimerkiksi ilmanvaihtoa parantamalla tai muilla helpoilla keinoilla.
Säteilyturvakeskuksen mukaan radonin mittaaminen on helppoa sekä edullista. Mikäli raja-arvo ylittyy, voidaan radonpitoisuutta pienentää esimerkiksi ilmanvaihtoa parantamalla tai muilla helpoilla keinoilla.

Säteilyturvakeskus, STUK on päivittänyt listan kunnista, joissa työpaikkojen sisäilman radonpitoisuus tulee mitata. Etelä-Karjalan on radonaluetta ja kaikki maakunnan kunnat ja kaupungit ovat mukana Säteilyturvakeskuksen listalla.

— Korkeita radonpitoisuuksia esiintyy tyypillisesti esimerkiksi harjualueilla ja muilla vastaavilla alueilla, joissa on huokoinen hyvin kaasuja läpäisevä maaperä, tarkastaja Katja Kojo Säteilyturvakeskuksesta kertoo.

Säteilyturvakeskuksen lista kunnista, joissa työpaikkojen raadonpitoisuuden mittaaminen on pakollista, perustuu laitoksen pientaloissa tekemiin radon mittauksiin. Korkean radonpitoisuuden kunniksi määritellään ne kunnat, joissa pientaloissa mitatuista radonpitoisuuksista vähintään 10 prosenttia ylittää arvon 400 becquereliä kuutiometrissä. Säteilyturvakeskus ylläpitää listaa tällaisista kunnista.

Etelä-Karjalassa eniten korkeita radonpitoisuuksia on mitattu Taipalsaarella. Keskimääräistä enemmän korkeita radonpitoisuuksia on mitattu myös Savitaipaleella ja Luumäellä.

Säännöllisessä työssä ja julkisissa oleskelutiloissa radonia ei saa olla enempää kuin 400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa. Säteilylainsäädäntö velvoittaa työnantajia, jotka toimivat korkeiden radonpitoisuuksien kunnissa, selvittämään, ylittyykö tämä raja omalla työpaikalla.

Säteilyturvakeskus kartoitti viime vuonna, miten paljon radonia on sellaisten päiväkotien sisäilmassa, jotka sijaitsevat korkeiden radonpitoisuuden kunnissa. Osoittautui, että noin 60 prosentissa päiväkodeista radonmittausta ei ollut edes tehty mittausvelvoitteesta huolimatta.

Kaikissa Etelä-Karjalan radonkunnissa radonpitoisuuksia on mitattu säännöllisesti muun muassa päiväkodeissa ja kouluissa. Toimenpiteitä pitoisuuksien alentamiseksi on tarvittu vain Luumäellä.

— Päiväkoti Pupulassa tehdyissä mittauksissa radonpitoisuudet ylittivät ohjearvot. Rakennuksessa tehtiin korjauksia ja uusissa uusintamittauksissa pitoisuudet ovat jääneet selvästi raja-arvojen alapuolelle, Luumäen vt. tekninen johtaja Juha Inkinen kertoo.

— Meillä kaikki kohteet mitattu, myös sairaala ja arvot ovat jääneet selvästi ohjearvojen alapuolelle, Taipalsaaren tekninen johtaja Samuli Kakko vakuuttaa.

Radon on radioaktiivien kaasu, jota syntyy maaperässä olevan uraanin hajoamistuotteena. Altistuminen radonille lisää keuhkosyövän riskiä. Uuden EU-direktiivin myötä tämä enimmäisarvo todennäköisesti laskee vuoteen 2018 mennessä 300 becquereliin.

STUK velvoittaa toiminnanharjoittajia mittaamaan sisäilman radonin, mikäli työpaikka sijaitsee korkean pitoisuuden kunnassa, hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumalla, harjulla tai pysyvää työskentelyä edellyttävissä maanalaisissa tiloissa.

Matti Saarela