Saimaan ammattikorkeakoulu valmistelee hankkeen avulla opiskelijat työelämään — työhyvinvoinnin merkitys tapetilla

23.2.2016 17:51
Kuva: Lauri Vuorenmaa
Hankkeen uskotaan poikivan positiivista suhtautumista työemän muutoksiin, kun opiskelijat aikanaan siirtyvät työelämään.
Hankkeen uskotaan poikivan positiivista suhtautumista työemän muutoksiin, kun opiskelijat aikanaan siirtyvät työelämään.

Opiskelijat tarvitsevat valmiuksia ottaa vastaan alati muuttuva työelämä. Saimaan ammattikorkeakoulu on tätä silmällä pitäen mukana valtakunnallisessa VALTE (Valmiina työelämään) -hankkeessa. Hankkeessa autetaan opiskelijoita ymmärtämään työhyvinvoinnin kokonaisuus ja merkitys. Tarkoitus on vaikuttaa asenteisiin, jotta opiskelijat suhtautuisivat myönteisesti tulevaan työhön ja sen kehittämiseen. Paremman työhyvinvointiosaamisen katsotaan parantavan työelämän laatua.

Opintokokonaisuus tulee olemaan vuosittain kymmenien tuhansien opiskelijoiden tavoitettavissa. Tämän toivotaan heijastuvan myönteisesti työelämään. Lehtori Heli Korpinen Saimiasta kertoo, että hankkeen puitteissa selvitetään koulutusohjelmakohtaisesti mitä työhyvinvointiin liittyvää osaamista kukin valmistunut saa ja mitä tulee tarvitsemaan. Saimaan ammattikorkeakoulu tekee hankkeen aikana yhteistyötä myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Tarjolle tulee työhyvinvoinnin opintokokonaisuus.

Hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopiston informaatioteknologian laitos. Osatoteuttajina Saimaan ammattikorkeakoulun lisäksi ovat Turun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja ammattikorkeakoulu sekä Lapin yliopisto.

Hanke toteutetaan 1.11.2015—31.10.2018 välillä. Sen hinta on 1,6 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) avustus kattaa tästä 1,2 miljoonaa.

Anniina Meuronen