Tupaillat jatkuvat Haapajärven hoitosuunnitelman teossa

18.2.2016 10:33
Kuva: Marleena Liikkanen
Haapajärven rehevöitymisen pysäyttämisestä keskustellaan kevään mittaan useammassa tilaisuudessa.
Haapajärven rehevöitymisen pysäyttämisestä keskustellaan kevään mittaan useammassa tilaisuudessa.

Haapajärven asukkaita kutsutaan tänä iltana kylätalolle aloittamaan Haapajärven Natura-alueen hoitosuunnitelman laadintaa. Tilaisuus kylätalolla alkaa klo 17.

Tupaillat Haapajärvellä jatkuvat ensi maanantaina 22.2. Kasukkalan koululla klo 18. Paikalle on kutsuttu Kasukkalan ja Penttilän sekä lähikylien asukkaita puntaroimaan Haapajärven hajakuormituksen yleissuunnitelmaa.

Tarkoitus on sovittaa yhteen alueen suojelu ja virkistyskäyttö sekä selvittää, miten aluetta pitäisi Natura-alueena hoitaa.

Kaksi viikkoa sitten asukkaat istuivat kyläillassa, jossa aloitettiin Haapajärven hajakuormituksen vähentämiseen tähtäävän suunnitelman teko.

Vastikään on valmistunut myös järven kalaston käyttö- ja hoitosuunnitelma vuoteen 2020 saakka.

Suunnitelmat tukevat toisiaan. Kuormituksen vähentäminen on kaikkien kannalta tärkeää.

Haapajärvestä tuli Natura-alue pääasiassa linnustonsa ansiosta. Parhaina aikoina 1970-luvulla järvellä laskettiin pari tuhatta pesivää paria. Vuonna 2003 tavattiin enää 108 pesivää paria.

— Ylirehevöityminen ei ole hyväksi linnuillekaan. Ylirehevän järven ekologinen tila on myös huono, jolloin muun muassa pohjaeliöstö kärsii, suunnitelmaa konsulttityönä laativa Aapo Ahola kertoo.

Natura-alueen hoitosuunnitelmaa varten asukkaille tehdään kysely, jossa nämä voivat kertoa näkemyksensä alueen hoidosta. Suunnitelman on tarkoitus valmistua kesään mennessä.

Kevään aikana etenee myös hajakuormituksen vähentämiseen tähtäävän yleissuunnitelman teko. Esimerkiksi viljelijöille on huhtikuussa oma tilaisuus.

— Siinä laaditaan tiekartta toimista, projektikoordinaattori Raija Aura sanoo.

Hajakuormituksen vähentämiseksi töitä pitää tehdä koko järven valuma-alueella: vesi virtaa Haapajärven läpi nopeasti, joten jokivarsienkin kuormitus vaikuttaa paljon järven tilaan.

Järven kuivatus vuosina 2012—2013 paransi järven tilaa vain hieman.Aapo Aholan mukaan järven linnusto ei näytä kärsineen kuivatuksesta, joskin pidempi seuranta on tarpeen.

Seija HackmanJarmo Hämäläinen