Rautjärven seurakuntaa esitetään liitettäväksi Ruokolahteen ensi vuoden alusta

18.2.2016 0:23
Kuva: Tiina Räikkönen

Selvitysmies Raimo Turunen esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille Rautjärven seurakunnan liittämistä Ruokolahden seurakuntaan 1.1.2017.

Turunen jättää selvitysraporttinsa tuomiokapitulille helmikuun loppuun mennessä. Selvitystyö on valmistunut muilta osin, mutta odottaa yhä seurakuntien henkilöstöjen kannanottoja.

Rautjärven seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2000-luvulla 1140 jäsenellä eli 27,2 prosentilla. Ruokolahden seurakunnan vastaava tappio on 1297 jäsentä eli 22,8 prosenttia. Rautjärven jäsenmäärä laskee tänä vuonna alle 3000:n ja Ruokolahden tällä vuosikymmenellä alle 4000:n.

Turusen mukaan Ruokolahden seurakunnan talous on kunnossa ja metsäomaisuus antaa selkärankaa taloudenhoidolle. Seurakunnalla on sekä jäsenmäärän että talouden puolesta edellytykset jatkaa itsenäisenä.

Rautjärven seurakunnalla on ongelmallisia kiinteistöjä, joiden korjaamiseen ei ole varaa mutta myyminenkään ei onnistu. Seurakunnalla on pitkäaikainen laina Simpeleen seurakuntakeskuksen ulkopuolisesta saneerauksesta. Seurakunnan vuosikate on 2000-luvulla riittänyt poistoihin vain kahtena vuonna.

— Seurakunnan mahdollisuudet selviytyä itsenäisenä ovat heikot, Turunen toteaa.

Seurakuntarakenteen muutoksesta päättää kirkkohallitus tuomiokapitulin mahdollisen aloitteen pohjalta. Kirkkohallitus tekee päätöksensä kevään aikana.

Seurakuntaliitoksessa henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä, mutta tehtävänimikkeisiin saattaa tulla muutoksia.

Liisa Hupli-Oinonen