Rajavartijat ja ensihoitajat aloittivat yhteisharjoitukset

17.2.2016 12:20
Kuva: Sonja Pyykkönen
Rajavartijaopiskelijat toimittivat potilaan ensiavun jälkeen ambulanssiin yhteisharjoituksessa ensihoidon opiskelijoiden kanssa.
Rajavartijaopiskelijat toimittivat potilaan ensiavun jälkeen ambulanssiin yhteisharjoituksessa ensihoidon opiskelijoiden kanssa.

Imatralla toimiva Raja- ja merivartiokoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu on tiivistäneet yhteistyötään käytännön opetuksessa. Ammattikorkean ensihoidon opiskelijat ovat osallistuneet ensimmäistä kertaa rajavartijaopiskelijoiden kanssa yhteisiin kenttätoimintaharjoituksiin.

— Rajavartijat antoivat harjoituksessa potilaalle ensiavun ja toimittivat hänet ambulanssiin, ensihoidon opiskelijat jatkoivat siitä eteenpäin, terveydenhuollon lehtori Antti Kosonen Saimaan Ammattikorkeakoulusta kertoo.

Rajakoulun ja ammattikorkeakoulun yhteistyö perustuu pitkälti tietotaidon vaihtamiseen vastavuoroisuusperiaatteella. Toisen osapuolen opetustoiminnan tukemisessa voidaan hyödyntää myös omia opetustiloja, välineistöä ja asiantuntijoita.

Ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat ovat käyneet rajakoululla tekemässä mm. kuntotestejä ja fysioterapiahoitoja. Rajan ajokouluttajat ovat puolestaan kouluttaneet ensihoidon opiskelijoita hälytysajotaidoissa liukkaan kelin ajoa varten.

Yhteistyöhön koulutuksessa kuuluu myös kielten koulutus sekä Virve-radioliikenteen kehittäminen.

Jarmo Hämäläinen