Pohjaveden tila on yhä huono Joutsenonkankaalla

17.2.2016 15:10
Kuva: Mika Strandén
Tiensuolauksen aiheuttamat haitat ovat vähentyneet, kun kuutostie remontoitiin nelikaistaiseksi ja tiealueen pohjavesisuojauksia parannettiin.
Tiensuolauksen aiheuttamat haitat ovat vähentyneet, kun kuutostie remontoitiin nelikaistaiseksi ja tiealueen pohjavesisuojauksia parannettiin.

Joutsenonkankaan pohjavesialueen veden laatu on pysynyt huonona. Veden huono laatu ei vielä estä sen käyttöä talous- ja juomavetenä.

— Ilottulan vedenottamon suuntaan on Muukon teollisuusalueelta päässyt kulkeutumaan erilaisia epäpuhtauksia. Ne ovat peräisin liottimista ja monet niistä ovat vanhoja jäämiä. Siellä on sellaisiakin aineita, joita ei ole enää käytetty 20 vuoteen, geologi Heidi Rautanen Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Joutsenonkankaan pohjavesialuetta ovat rasittaneet teollisuuden lisäksi myös liikenne ja Muukonkankaan ampumarata.

— Teiden suolaus on tuonut pohjaveteen kloridia. Tiesuolan aiheuttamat ongelmat ovat kuitenkin vähentyneet sen jälkeen, kun kuutostie muutettiin nelikaistatieksi ja pohjavesialueen suojausta tiealueella parannettiin, Rautanen sanoo.

Muukon ampumaradan lyijyjäämät ovat ehtineet myös rasittaa pohjavesialuetta, mutta ampumaradan suojauksiakin on parannettu.

Lappeenrannassa on kaikkiaan 22 ykkös- tai kakkostason pohjavesimuodostumaa. Niistä kymmenen on nimetty riskialueiksi, koska alueiden pohjavedessä on havaittu ihmisen toiminnan vaikutusta.

Yhdeksällä näistä riskialueista pohjavesien tila on todettu hyväksi. Vain Muukosta Joutsenoon ulottuvalla Joutsenonkankaan alueella pohjavedessä esiintyvien haitta-aineiden määrä on niin suuri, että tila on määritelty huonoksi.

Jarmo Hämäläinen