Perinnöstä luopuminen voi säästää lapset perintöverolta

17.2.2016 20:00

Perintövero saattaa olla taloudellisesti hyvinkin raskas taakka perinnön saajalle. Veronmaksajien keskusliiton lakimies Johnny Örnberg muistuttaa, että yhden sukupolven ohittaminen perinnönjaossa voi olla toimiva keino verotaakan keventämisessä.

— Perinnöstä luopuminen on yksi tapa siirtää omaisuutta suoraan seuraavalle sukupolvelle. Kun yksi sukupolvi ohitetaan perinnönjaossa, syntyy säästöä perintöverossa, Örnberg sanoi kertoessaan verosuunnittelusta Imatralla.

Perintöverolta voidaan Örnbergin mukaan parhaimmillaan välttyä kokonaan, koska alle 20 000 euron perintö on verovapaa.

— Jos henkilö olisi saamassa omalta vanhemmaltaan 79 999 euroa perinnön, mutta se siirrettäisiin perinnöstä luopumisen kautta suoraan neljälle lapsenlapselle, kunkin lapsen perintöosuus jäisi alle 20 000 euroon eli verottomaksi, Örnberg neuvoo.

Perinnöstä luopuminen ei onnistu osittain. Jos henkilö haluaa ottaa vain osan perinnöstä tai jättää esimerkiksi käyttöoikeuden kesämökkiin, hän joutuu maksamaan veron koko perinnöstä.

Testamentin avulla on mahdollista määritellä se, että perinnön saajilla on mahdollisuus valita, missä laajuudessa he ottavat perinnön vastaan ja kuka perii muun osan. Tällöin perinnöstä on mahdollista luopua osittain ilman ylimääräisiä veroja.

Jarmo Hämäläinen