Lappeenrantalaiset ovat valmiita maksamaan ylimääräistä puhtaasta pohjavedestä

17.2.2016 10:29
Kuva: Tiina RÄikkönen
Puhtaan pohjaveden saatavuuden vamistaminen myös tuleville sukupolville on lappeenrantalaisten mielestä yksi yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä.
Puhtaan pohjaveden saatavuuden vamistaminen myös tuleville sukupolville on lappeenrantalaisten mielestä yksi yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä.

Puhtaan pohjaveden saannin turvaaminen kuuluu niihin asioihin, joista lappeenrantalaiset olisivat valmiita maksamaan. Tämä käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen tekemästä kyselystä.

Yli puolet Lappeenrannan asukkaista on kyselyn mukaan valmis maksamaan vähintään 0,50 euroa kuukaudessa siitä, että puhtaan pohjaveden saanti on turvattua.

Vuoden 2014 lopulla tehdyssä kyselyssä esitettiin kuvitteellinen tilanne, jossa suojelutoimien rahoittamiseksi perustettaisiin pohjavesisäätiö. Rahoituksen avulla selvitettäisiin pohjavesien tilanne ja toteutettaisiin tarvittavat suojelutoimet.

Kyselyyn vastanneet olisivat olleet valmiita maksamaan keskimäärin 20 euroa vuodessa kuuden vuoden ajan pohjavesien turvaamisesta. Pohjavesivarannon takaamista tuleville sukupolville ja pohjavesien suojelua pidettiin yhtenä yhteiskunnan tärkeimmistä alueista.

Kyselylomake lähetettiin 800 Lappeenrannan asukkaalle. Vastausprosentti oli 38. Joka kolmas vastaaja kertoi olevansa huolissaan pohjavesine tilasta.

Lappeenrannassa on 22 vedenhankintaa varten soveltuvaa ykkös- tai kakkosluokan pohjavesialuetta. Kymmenen niistä on nimetty riskialueiksi. Muiden riskialueiden tila on hyvä, mutta Joutsenonkankaan pohjavesialueen tila on luokiteltu huonoksi pohjavedessä esiintyvien haitta-aineiden vuoksi.

Alueella ovat Ilottulan ja Puslamäen vedenottamot. Pohjaveden laatu ei vielä estä veden käyttö talousvetenä. Joutsenonkankaan alueen pohjaveden laatua on seurattu tarkasti vuodesta 2011.

Jarmo Hämäläinen