Hyvä käytös on kultaa myös taksikuskeille — taksiluvat tulevat hakuun loppukuusta

15.2.2016 20:04 | Päivitetty: 15.2.2016 20:43
Kuva: Kimmo Seppälä
Lappeenrannan taksilupien enimmäismäärä vuonna 2016 on sata. Kaupungin mukaan määrä on sopiva.
Lappeenrannan taksilupien enimmäismäärä vuonna 2016 on sata. Kaupungin mukaan määrä on sopiva.

Etelä-Karjalan taksiluvat tulevat hakuun helmikuun 26. päivä. Tuolloin ilmoitetaan myös mihin kuntiin lupia voidaan myöntää. Hakukuulutus tulee nähtäville vain ELY-keskuksen nettisivuille.

Uuden luvan hakijalta vaaditaan muun muassa näyttöä ammattitaidosta, mutta myös hyvät käytöstavat.

Taksiliikennelaissa on kaikkiaan 31 pykälää, joista yksi on kokonaan omistettu laatuvaatimuksille. Siinä on listattu muun muassa seuraavaa:

— Liikenteeseen käytettävän auton pitää olla ominaisuuksiltaan, kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen,

— Kuljettajan pukeutumisen on oltava asianmukaista,

— Kuljettaja pitää käyttäytyä asiakasta kohtaan asiallisesti ja kohteliaasti ja ottaa huomioon asiakkaan erityiset tarpeet,

— Kuljettajan pitää noudattaa vaitiolovelvollisuutta asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi,

— Kuljettajan pitää varmistaa asiakkaan turvallinen autoon tulo ja siitä poistuminen ja tarjota hänelle hänen tarvitsemaansa apua ja

— Pitää myös tarjota ja antaa apua matkatavaroita lastattaessa ja purettaessa.

Lupia hallinnoi ELY-keskus, ja niiden määrä on tasapainoilua kysynnän ja tarjonnan välillä: niitä pitää olla tarpeeksi, jotta taksin saa kun sitä tarvitsee, muttei liikaa, jotta kuskeille riittää ajoja.

Hakuaika taksilupiin päättyy 24. maaliskuuta. Lappeenrannassa taksilupien enimmäismäärä on sata.

Taksilupa voidaan myöntää hakijalle, joka on:

-oikeustoimikelpoinen

-hyvämaineinen

-ammattitaitoinen (eli Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittamisesta tai hakijalla on jo ennestään taksilupa ja käytännön kokemusta taksinkuljettajana toimimisesta, eikä taksilupaa ole peruutettu taksiliikennelain 22 § 2 momentin nojalla viimeksi kuluneen vuoden aikana)

-joka kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan.

Lähde: ELY-keskus

Anniina Meuronen, Tapani Olkku