Sopisiko metsäsi suojelualueeksi? — Metsien monimuotoisuusohjelmaan etsitään lisää kohteita

12.2.2016 15:51
Kuva: Kai Skyttä
Vapaaehtoisesta metsänsuojelusta maksetaan metsänomistajalle korvaus.
Vapaaehtoisesta metsänsuojelusta maksetaan metsänomistajalle korvaus.

Metsien monimuotoisuusohjelma Metsoon on vuoden 2016 aikana tavoitteena saada pysyvään tai määräaikaiseen suojeluun lisää metsäisiä luontotyyppejä, esimerkiksi lahopuustoisia tai iäkkäitä kangasmetsiä ja lehtoja. Erityisesti toivotaan maanomistajien suojeluhakemuksia reheviltä puustoisilta soilta.

Vuonna 2015 tähän mahdollisuuteen tarttui Kaakkois-Suomessa 31 maanomistajaa ja suojelun piiriin saatiin 326 hehtaaria uusia metsiensuojelualueita. Etelä-Karjalassa uusia suojelualueita on yhteensä 126 hehtaaria.

Maanomistajan omistukseen jääviä yksityisiä suojelualueita ELY-keskus perusti 213 hehtaarille ja osti valtiolle suojelutarkoituksiin 96 hehtaaria. Lisäksi tehtiin yksi 17 hehtaariin suuruinen määräaikainen 20 vuoden suojelusopimus.

Yli puolet suojellusta metsäpinta-alasta on runsaslahopuustoista kangasmetsää. Suojeluun saatiin myös lehtoja ja puustoisia soita.

Perustetuista luonnonsuojelualueista suurin oli Tornator Oy:n Pyhtäälle perustama noin 68 hehtaarin suuruinen Strukan Metso-suojelualue. Keskimäärin perustetut suojelualueet ovat olleet vajaan kymmenen hehtaarin suuruisia.

— Pinta-alaltaan isot kohteet ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä, sillä iso kohde on usein myös luonnoltaan monipuolinen. Iso kohde ei ole niin herkkä ympäristön muutoksille ja lajien säilyminen on turvatumpaa kuin hyvin pienellä kohteella, diplomi-insinööri Paula Mattila Kaakkois-Suomen Ely-keskuksesta kertoo.

Vapaaehtoisesta metsänsuojelusta maksetaan metsänomistajalle korvaus. ELY-keskus maksoi viime vuonna korvauksia noin 1,9 miljoonaa euroa.

Metso-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Kaakkois-Suomeen 326 hehtaaria uusia metsiensuojelualueita vuonna 2015

Pyhtää 67,9 hehtaaria

Iitti 53,4 hehtaaria

Kouvola 39,8 hehtaaria

Lappeenranta 38,7 hehtaaria

Virolahti 35,3 hehtaaria

Parikkala 34,5 hehtaaria

Imatra 17,8 hehtaaria

Ruokolahti 15,7 hehtaaria

Taipalsaari 10,4 hehtaaria

Lemi 7,6 hehtaaria

Kotka 3,2 hehtaaria

Luumäki 1,3 hehtaaria

Marja Luumi