Opintotuen puhelinpalvelussa todennäköisesti ruuhkaa loppuviikolla

10.2.2016 12:44

Kela postittaa tällä viikolla opintotuen takaisinmaksuehdotukset opiskelijoille, ja sen seurauksena Kela odottaa opintotuen puhelinpalveluun runsaasti puheluita loppuviikon ja seuraavan alkuviikon aikana. Puhelujen määrän arvioidaan jopa viisinkertaistuvan.

Kela muistuttaa, että kyseessä on päätösehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön 17. maaliskuuta 2016 mennessä. Siinä hän antaa selvityksen opinnoistaan ja siitä, milloin tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2014 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun.

Marja Luumi