Työsuojeluviranomaiset avasivat valtakunnallisen puhelinpalvelun — tavoitteena tilanteiden kuntoon saaminen itse työpaikoilla

5.2.2016 23:15
Kuva: Pekka Niemi
Valtakunnallinen työsuojelun puhelinpalvelu neuvoo muun muassa työturvallisuuteen ja työskentelyolosuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.
Valtakunnallinen työsuojelun puhelinpalvelu neuvoo muun muassa työturvallisuuteen ja työskentelyolosuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta aloitti toimintansa helmikuun alussa.

Neuvonnan ensisijainen tavoite on antaa niin työntekijöille kuin työnantajillekin ohjausta, jotta he saavat hoidettua asian itse kuntoon työpaikalla. Neuvontapuheluiden aihealueet voivat käsitellä muun muassa häirintää, syrjintää, kuormitusta, työsuhdeasioita, työympäristöasioita ja työturvallisuutta.

Valtakunnallisen puhelinneuvonnan tavoitteena on myös helpottaa työsuojeluviranomaisten tavoitettavuutta sekä edistää valvonnan ja neuvonnan tasalaatuisuutta eri puolilla Suomea.

Neuvontaan voi myös tehdä valvontapyyntöjä. Pyynnöt arvioidaan, ja tarvittaessa ryhdytään valvontatoimenpiteisiin.

Ennen valtakunnallisen puhelinneuvonnan perustamista kaikki viisi työsuojelun vastuualuetta järjestivät oman alueensa puhelinneuvonnan itse. Aiempina vuosina työsuojeluviranomaiset ovat vastaanottaneet yhteensä noin 40 000 päivystyspuhelua vuosittain.

Työsuojelun puhelinneuvonta

Palvelee asiakkaita ympäri Suomen kaikkina arkipäivinä virka-aikaan kello 8–16.15.

Puhelinneuvonnan numero on 0295 016 620.

Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, ja halutessaan soittaja voi olla kertomatta henkilöllisyyttään.

Marja Luumi