Etelä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi viime vuonna 41 kuntakantelua

2.2.2016 22:37

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi viime vuonna kaikkiaan 41 kuntakantelua. Uusia kanteluita tuli vuoden aikana vireille 31. Vireille tulleiden kuntakanteluiden määrä on pysynyt suunnilleen samana vuodesta 2010 lähtien.

Sekä ratkaistut että uudet vireille tulleet kantelut kohdistuvat tasaisesti eri kuntiin. Myös kantelujen kohteet vaihtelivat ja kantelut kohdistuvat kunnissa eri virastoihin.

Ongelmia oli usein esimerkiksi tiedusteluihin vastaamisessa hallintolain edellyttämällä tavalla sekä asiakirjapyyntöihin vastaamisessa julkisuuslain mukaisesti.

Aluehallintovirastoon voi tehdä kantelun kunnan toiminnasta silloin, kun katsoo menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista.

Asiakirjapyyntöihin on vastattava kahden viikon kuluessa

Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia, tai pyyntö aiheuttaa muuten tavallista suuremman työmäärän, on tieto annettava viimeistään kuukauden kuluessa.

Hallintolaki edellyttää, että tiedusteluun vastataan ilman aiheetonta viivytystä. Asiakirjapyyntöön tulee vastata vaikka vastaus olisi, ettei pyydettyä asiakirjaa ole, tai ettei esitettyyn tiedusteluun pystytä vastaamaan.

Marja Luumi