Nuoret pitävät painettuja sanomalehtiä ja televisiokanavia luotettavimpina medioina

1.2.2016 22:15
Kuva: Inka Nordlund
Nuoret pitävät painettuja sanomalehtiä ja televisiokanavia luotettavimpina tiedon lähteinä.
Nuoret pitävät painettuja sanomalehtiä ja televisiokanavia luotettavimpina tiedon lähteinä.

Tiedon luotettavuus verkossa on yläkouluikäisten nuorten mielestä tärkeää, selviää Sanomalehtien Liiton TNS Gallupilta tilaamasta tutkimuksesta. Yläkouluikäiset arvioivat lisäksi, että luotettavan tiedon merkitys verkossa kasvaa tulevaisuudessa.

Tutkimuksen mukaan 13–15-vuotiaat nuoret pitävät luotettavimpina juttuja, joita he ovat lukeneet luotettavina pitämiltään sivustoilta. Nuoret pitävät tärkeänä myös sitä, että jutusta käy selvästi ilmi, onko kyse faktasta vai mielipiteestä ja onko jutulla tarkoitus myydä jotakin.

Luotettavimpina medioina nuoret pitävät televisiokanavia ja painettuja sanomalehtiä. Seuraaviksi luotetuimpia ovat Google, sanomalehtien nettisivustot ja Wikipedia. Vähiten luottamusta nauttivat blogit, viihdeuutissivustot, keskustelupalstat sekä MV-lehden ja Magneettimedian kaltaiset sivustot.

Nuoret ovat tutkimuksen perusteella varsin tietoisia netin luotettavuusongelmista. Yli kolme neljästä kertoo törmäävänsä verkossa valheelliseen, virheelliseen tai epäselvään tietoon vähintään silloin tällöin esimerkiksi keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa.

— Tutkimus osoittaa, että mediakasvatuksen näkökulmasta yläkoulu on kriittistä aikaa. On olennaista, että tässä ikävaiheessa nuoret oppivat lähdekriittisyyttä ja keinoja tunnistaa luotettava tieto, korostaa Sanomalehtien Liiton mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppainen.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös, mitä nuoret tekevät päivittäin verkossa ja mistä he seuraavat uutisia. Nuorten päivittäin eniten käyttämät mediat ovat YouTube ja sosiaalinen media. Näitä käyttää päivittäin neljä viidestä 13–15-vuotiaasta nuoresta.

57 prosenttia yläkouluikäisistä seuraa uutisia somen kautta. Televisiosta ja iltapäivälehtien verkkosivuilta uutisia seuraa noin puolet, sanomalehtien nettisivuilta joka neljäs ja painetuista sanomalehdistä joka viides nuori. Sanomalehtien edelle nuorten käyttäminä uutismedioina nousevat YouTube ja Google.

Mihin nuoret luottavat verkossa? -tutkimus

Mihin nuoret luottavat verkossa? -tutkimus on osa Sanomalehtiviikkoa (1.–5.2.), jonka teema on tänä vuonna ”Onko tämä totta?”.

Tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta.

Tutkimus toteutettiin marras–joulukuussa 2015 TNS Gallup Forum -vastaajakannan avulla.

Vastaajajoukko edustaa 13–15-vuotiaita suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan.

Tutkimukseen vastasi 554 nuorta.

Marja Luumi