Kaupunkilaisia ilahduttavat vapaa-ajanmahdollisuudet, maalaisia ympäristö

31.1.2016 15:36
Kuva: Kati Pullinen
Liikuntamahdollisuudet ja saasteeton ympäristö tuottavat iloa.
Liikuntamahdollisuudet ja saasteeton ympäristö tuottavat iloa.

Hyvät asumisolosuhteet, vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja miellyttävä ympäristö tuovat kuntalaisille eniten iloa, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämä tutkimus.

65 prosenttia vastaajista nimesi ilonaiheekseen hyvät asumisen olosuhteet, 61 prosenttia hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet, 55 prosenttia hyvin toimivat kulttuuripalvelut, 54 prosenttia luonnon ja ympäristön saasteettomuuden ja 53 prosenttia hyvät harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuudet.

Vähiten iloa aiheuttivat alhainen kuntavero (8 %), kuntapäättäjien välittäminen asukkaista (9 %), hyvä työllisyystilanne (12 %), kunnan asukkaiden yhteishenki (15 %) ja sosiaalisten ongelmien vähäisyys (15 %). Säätiö arvelee, että ihmiset kokevat näissä asioissa olevan suurimmat ongelmat kotikunnassa.

Naiset iloitsevat miehiä useammin kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksista ja -palveluista. Miehet ovat naisia useammin tyytyväisiä alhaiseen rikollisuuteen, asuinkunnan vetovoimaan ja sosiaalisten ongelmien vähäisyyteen.

Kuntatyyppi vaikuttaa selvästi ilon kokemiseen. Pääkaupunkiseudulla asuvat iloitsevat usein hyvästä joukkoliikenteestä (79 %), liikunta- ja urheilumahdollisuuksista (73 %), vapaa-ajasta (72 %) ja hyvistä kulttuuripalveluista (69 %).

Maaseutukuntien asukkaita ilahduttavat saasteettomuus (83 %), asumisympäristö (72 %), ympäristön siisteys (62 %) ja rikollisuuden puute (61 %).

Koulu- ja terveyspalvelujen kohdalla ei ollut merkittävää eroa eri kuntatyyppien välillä.

Tutkimusta varten haastateltiin 1149 henkilöä marras—joulukuun vaihteessa.

Kimmo Puhakka