Tutkija: Lapsen paikka ei välttämättä ole vain kotona

30.1.2016 16:30
Kuva: Kai Skyttä
Pienetkin lapset haluavat seurata muiden ihmisten vuorovaikutusta.
Pienetkin lapset haluavat seurata muiden ihmisten vuorovaikutusta.

Lastenpsykiatri ja lasten psykoterapeutti Jukka Mäkelä kyseenalaistaa perinteistä näkemystä siitä, että lapsen paikka olisi ensimmäiset vuodet ehdottomasti vain kotona.

— Oma näkökulmani on, että lapsi tarvitsee hyviä, kiinteitä kiintymyssuhteita, jotka takaavat turvallisuutta kotona, mutta myös niitä kokemuksia, joita saa olemalla porukassa, hän sanoo.

Tutkimuksissa on todettu, että pienetkin lapset pystyvät muodostamaan useita syviä kiintymyssuhteita.

— Tämä tekee ymmärrettäväksi ne kansainväliset tutkimukset, joiden mukaan hyvä varhaiskasvatus on äärimmäisen hyvä investointi, joka auttaa lasta pärjäämään paremmin sosiaalisessa elämässä.

Pienimmät lapset, joiden sosiaalisia reaktioita pystytään nykyisin tutkimaan, ovat kolmekuukautisia. Jo sen ikäiset seuraavat, mitä ympärillä tapahtuu, Mäkelä kertoo.

— Kolmen kuukauden ikäinen lapsi ei ole pelkästään kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu, vaan tekee arvioita siitä, onko joku ihminen toista kohtaan kiva vai ei. Jos tekee kiusaa tai haittaa toiselle, jo pienen vauvan stressitaso nousee.

Vaikuttaa siis siltä, että sosiaalisuus ja oikein ja väärin tekemisen tunnistaminen on synnynnäinen ominaisuus, ja pienetkin lapset sekä pystyvät että haluavat seurata muiden ihmisten vuorovaikutusta.

Tapani Olkku