Kaakkois-Suomessa 25 159 työtöntä vuodenvaihteessa, työttömyyden kasvu voimakkainta Lappeenrannan seudulla

27.1.2016 9:44
Kuva: Mika Strandén

Joulukuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli noin 25 200 työtöntä. Työttömien määrä kasvoi 5,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, eli 1 316 henkilöllä.

Kaakkois-Suomessa työttömyys kasvoi muuta maata nopeammin. Etelä-Karjalassa työttömyys kasvoi 6,8 prosenttia, kun Kymenlaaksossa työttömien määrä kasvoi 4,7 prosenttia. Koko Suomessa työttömyys kasvoi neljä prosenttia.

Kaakossa vähiten työttömyys kasvoi Kouvolan seudulla, missä kasvua oli vain 2,6 prosenttia. Eniten työttömyys kasvoi Lappeenrannan seudulla, jossa työttömiä oli 7,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Kaakkois-Suomen työttömistä noin kymmenen prosenttia oli lomautettuja.

Työttömien osuus Kaakkois-Suomessa oli joulukuun lopussa 17,6 prosenttia. Koko maan työttömyys oli 14,4 prosenttia.

Kaakon korkein työttömyysaste oli Kotkassa, eli 22,2 prosenttia. Matalin työttömyysaste oli Lemin 11,9 prosenttia.

Juho Maijala