Lavolan paloasemalle palkataan tusina uusia palomiehiä

26.1.2016 7:00
Kuva: Mika Strandén
Läntistä paloasemaa Lappeenrannan Lavolassa rakennetaan parhaillaan. Se otetaan käyttöön kesällä.
Läntistä paloasemaa Lappeenrannan Lavolassa rakennetaan parhaillaan. Se otetaan käyttöön kesällä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle palkataan 12 uutta palomiestä. Kaupunginhallitus antoi maanantaina pelastuslaitokselle luvan uusien virkojen perustamiseen. Uusia palomiehiä tarvitaan Lappeenrannan läntiselle paloasemalle. Paloasema valmistuu ja otetaan käyttöön Lavolan kaupunginosassa heinäkuun alussa. Uusilla viroilla turvataan samalla pelastustoimen toimintavalmiutta ja palvelutasoa.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella aiotaan kokeilla myös kokonaispalkkaan siirtymistä. Uusi palkkamalli koskisi poikkeuksellista työaikaa tekeviä palomiehiä ja alipäällystöä, joita on noin 60.

Kokonaispalkassa kaikki lisät sisältyvät peruspalkan päälle maksettavaan palkanosaan. Kokonaispalkan erillislisä perustuu arvioitujen työaikakorvausten keskimääriin. Ylityöstä maksetaan edelleen ylityökorvaus alan työehtosopimuksen mukaan.

Työnantaja- ja työntekijäpuolen edustajat ovat neuvotelleet kokonaispalkkamallin jotakuinkin valmiiksi, ja se esiteltiin maanantaina henkilöstöjärjestöille. Ne käsittelevät esitystä ja kertovat helmikuun alussa, onko se hyväksyttävissä vai ei.

Jos kokonaispalkkamalli hyväksytään, se on tarkoitus ottaa käyttöön toukokuun alussa.

Lappeenrannan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi sanoo, että uuden palkkamallin uskotaan vähentävän työvuorosuunnittelun byrokratiaa ja myös ylitöitä eli palkkakuluja.

Kokonaispalkkauksessa on kyse paikallisesta sopimuksesta, jossa on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Savilampi kertoo, että jos uusi palkkaus osoittautuu huonoksi, voidaan palata vanhaan.

Heikki Sopanen