Norppien apukinosten kolaaminen edellyttää erillistä lupaa – hyöty häiriötä suurempi

24.1.2016 12:53
Kuva: WWF
Luonnollista pesänietosta muistuttavan apukinokseen tarvitaan noin 20—30 kuutiometriä lunta.
Luonnollista pesänietosta muistuttavan apukinokseen tarvitaan noin 20—30 kuutiometriä lunta.

Saimaannorpille kolataan taas apukinoksia vapaaehtoisvoimin Saimaalle pesinnän helpottamiseksi. Lumitilanne on Saimaalla paikoin heikko ja lumi on höttöistä, joten Maailman luonnonsäätiön ja Itä-Suomen yliopiston järjestämät kolaukset ovat tarpeen.

Aivan kuka tahansa ei kolaamaan saa käydä. Rauhoitetun norpan pesintäalueille kolaamaan meneminen on näet luvanvaraista touhua. Lupa apukinosten kolaamiseen haetaan paikalliselta Ely-keskukselta.

— Luvan hakeminen perustuu siihen, että luonnonsuojelulain mukaan norppien pesimisalueilla niiden häirintä on kielletty. Kun mennään tekemään apukinoksia, aiheutuu siitä tietenkin häiriötä, ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta kertoo.

Metsähallituksen luontopalvelut koordinoi apukinoskolauksia.

Ely-keskukselle selvitetään luvanhakuprosessissa, minkä takia paikalle mennään ja minkälaista häiriötä toiminnasta aiheutuu. Ely-keskus myöntää luvan omaan harkintaansa perustuen.

— On katsottu, että mahdollinen häiriö mitä kolatessa syntyy, on pienempi kuin apukinosten tuoma hyöty. Hyöty on suuri, kun kaikki kuutit pääsevät näin syntymään kinokseen, missä selviämismahdollisuudet ovat paljon suuremmat kuin avojäällä, Sipilä sanoo.

— Meillä on tiukat säännöt vapaaehtoisporukalle. Ohjeet, mitä tehdään ja selkeä ohje siitä, että paikalla ei sen jälkeen käydä.

Apukinoskolaukset lopetetaan 10. helmikuuta mennessä, että pesintäalueet pääsevät rauhoittumaan ennen kuuttien syntymää. Kuutit syntyvät helmikuun puolivälin tienoilla.

Juhana Nyman