Jääviydessä on tulkinnanvaraa: Lapsensa koulua saa puolustaa, mutta voiko valtuutettu seurustella kunnanjohtajan kanssa?

24.1.2016 9:03

Jääviys perustuu kunta- ja hallintolain pykäliin, joissa on tulkinnanvaraa. Suomen kuntaliiton johtava lakimies Riitta Myllymäki tiivistää esteellisyyden sanoihin hyöty, haitta ja läheiset.

Välillä tilanteet ovat päivänselviä, mutta eivät aina. Käsiteltävästä asiasta ei saa koitua päättäjälle tai hänen läheiselleen erityistä etua tai vahinkoa.

— On tapauskohtaista, mikä on erityistä hyötyä tai haittaa. Toinen yleinen kysymys on, miten läheinen määritellään.

Kyläkoulujen lakkauttamispäätöksiä on lähivuosina tehty kunnissa paljon. Voiko kunnanvaltuutettu päättää oman lapsensa koulun lakkauttamisesta?

— Kyllä voi. Korkein hallinto-oikeus on tehnyt ennakkopäätöksen asiassa jo vuonna 1998. Valtuutetut ovat koulujen lakkauttamisasioissa harvoin esteellisiä, koska yleensä yksi koulu on osa laajempaa kouluverkkoratkaisua, Myllymäki sanoo.

Asiassa painaa myös edustuksellisen demokratian näkökulma: valtuutettu on tietyn kunnan alueen asukkaiden edustaja.

— Valtuutettujen esteellisyyssäännökset ovat lievempiä kuin kunnanhallituksen jäsenten. Hallituksen jäsenille suosittelisin itsensä jääväämistä, jos kyseessä on oman lapsen koulu.

Läheisiksi lasketaan puoliso, lapset ja sukulaiset, mutta voivatko kunnanjohtaja ja valtuutettu tai kunnanhallituksen jäsen seurustella ilman esteellisyyttä?

— Seurustelukumppani kuuluu läheisten ykkösryhmään, joten etenkin luottamushenkilö joutuu miettimään jääviyttään. Neutraaleissa asioissa kunnanhallituksen jäsen voi osallistua päätöksentekoon suhteesta huolimatta, vaikka kunnanjohtaja on valmistellut asian. Jos asia liittyy suoraan kunnanjohtajaan, esimerkiksi palkkaukseen tai varoitukseen, silloin esteellisyys syntyy. Ja sama tietysti toisin päin.

Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta.

Tanja Rihu