Tero Sipilä: Saimaannorpan suojelun tulokset näkyvät uhanalaisuuden lievenemisessä

19.1.2016 15:11
Kuva: Ismo Marttinen
Apukinosten teosta saimaannorppien pesintään päätetään huomenna.
Apukinosten teosta saimaannorppien pesintään päätetään huomenna.

Suojelu on tuottanut tuloksia, Metsähallituksen ylitarkastaja, norppatutkija Tero Sipilä selittää saimaannorpan uhanalaisuuden lievenemisen tuoreessa arviossa.

Siinä saimaannorppa luokiteltiin erittäin uhanalaiseksi eli samalle tasolle kuin 1990-luvulla. Vuodesta 2005 viime vuoteen saimaannorppaa pidettiin äärimmäisen uhanalaisena lajina, mihin Sipilän mukaan oli syynä etenkin ilmastonmuutoksen eteneminen.

— Ennusteissa katsottiin, että Saimaan norppakanta voi sen takia vähitellen pienentyä.

Vähälumisuuden vaikutusta norpan pesintään on kuitenkin voitu auttaa apukinoksilla, mikä Sipilän mukaan on uudessa luokituksessa otettu huomioon.

— Saimaan norppakanta on myös kääntynyt hienoiseen nousuun ja populaatiossa on lisääntymiskykyisiä reippaasti yli 50 yksilön kriittisen rajan. On löydetty keinoja, millä kanta pidetään kasvavana, Sipilä sanoo.

Kansainvälisessä luokituksessa saimaannorppa on edelleen äärimmäisen uhanalainen laji. Sipilän mukaan kansainvälistä uhanalaisluokitusta ollaan parasta aikaa tarkistamassa.

Saimaannorpan käytännön suojelutoimiin luokituksen muutos ei Sipilän mukaan vaikuta. Nyt ollaan kypsyttämässä päätöstä, ryhdytäänkö norpan pesintään tänä talvena tekemään apukinoksia. Sipilän mukaan päätös tehdään keskiviikkona.

Leena Sallinen