Metsäteollisuus tarvitsee entistä enemmän raaka-ainetta — metsäluonnosta huolehtiminen korostuu

19.1.2016 13:57
Kuva: Harri Teitto

Kaakkois-Suomen metsäohjelmassa vuosille 2016-20 korostuu metsäteollisuuden kasvava raaka-ainetarve. Tästä seuraa se, että metsäluonnosta huolehtiminen on yksi metsäalan lähivuosien suurimmista haasteista.

Puun kysyntä lisääntyy Kaakkois-Suomessa voimakkaasti metsäteollisuuden mittavien investointien myötä. Metsäohjelmassa vuotuinen hakkuumäärä nostetaan 4,7 miljoonaan kuutioon. Kaakkois-Suomen metsistä on viimeisten viiden vuoden aikana hakattu puuta keskimäärin neljä miljoonaa kuutiota vuodessa.

Metsäohjelman tärkeimmäksi metsänhoidolliseksi tavoitteeksi on asetettu taimikonhoitomäärien huomattava nostaminen, sillä taimikonhoidon taso on laskenut viime vuosina huolestuttavan alhaisiksi.

Metsäohjelma on laadittu Kaakkois-Suomen alueellisessa metsäneuvostossa ja työryhmissä, joissa ovat edustettuna metsänomistajat, metsäteollisuus, järjestöt ja muut keskeiset sidosryhmät.

Marja Luumi