Lappeenrannan kaupungin vuoden 2015 tuloksesta ennakoidaan budjetoitua parempaa

18.1.2016 18:11

Alustavien tietojen perusteella Lappeenrannan kaupungin viime vuoden tuloksesta ennakoidaan budjetoitua parempaa. Ylijäämän ennakoidaan olevan noin kolme miljoonaa euroa. Tosin tilinpäätöksen yhteydessä tehtävät kiinteistöjen arvonmuutoskirjaukset voivat vielä muuttaa tulosta. Verotulojen talousarviota parempi kertymä kattoi tulovajeen, joka syntyi odotettua vähäisemmistä kiinteistöjen myyntituloista.

Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen arvioi, että syksyllä 2013 laadittu Lappeenrannan kaupungin käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2014—2016 pystytään toteuttamaan, mikäli budjettikuri säilyy vielä tänäkin vuonna.

— Kaupungin kaikki toimialat ovat pysyneet hyvin käyttötalouden budjettikehyksessään. Hallinnon säästötavoitteessa on edetty suunnitelman mukaisesti ja tavoite saavutetaan valtuustokaudella. Edellisen vuoden tapaan toimialat saavat määräraha-alitukset käyttöönsä vuodelle 2016. Tällä valtuustokaudella toteutettu kaupungin hallintorakenteiden uudistus antaa hyvät edellytykset talousohjelman rakentamiseksi vuosille 2017—2020, Naukkarinen arvioi.

Kaupungin menot, sekä henkilöstömenot että muut menot, pois lukien Eksoten maksuosuus, eivät kasvaneet yhtään edellisvuoteen verrattuna. Eksoten maksuosuus kasvoi kaksi prosenttia vuodesta 2014. Kokonaismenokasvu oli hiukan alle prosentin.

Vuosina 2013—2015 kaupungin henkilöstömäärä on pienentynyt 152 henkilöllä, josta 62 henkilöä on siirtynyt organisaatiouudistusten myötä muualle konserniin. Hallintohenkilöstön määrä on vähentynyt 23 henkilöllä.

Nettoinvestointeja on toteutunut noin 25 miljoonaa euroa, mikä on hyvin lähellä vuosikatteen määrää, eli talous on tasapainossa. Investointitaso oli hiukan edellisvuotta korkeampi.

Kaupungin lainamäärä kääntyi laskuun ja konsernin lainamäärä pysyi entisellään.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä tiistaina 29. maaliskuuta. Samassa yhteydessä on tarkoitus käsitellä myös säästyneiden määrärahojen siirtämistä. Valtuustoon tilinpäätös etenee tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen 6. kesäkuuta.

Lappeenrannan kaupunki kertoo tiedotteessaan, että kaikki kaupungin taloutta koskevat tiedot ovat erittäin alustavia. Varsinainen tarkempi analyysi valmistuu ja tilinpäätöstiedot tulevat julki, kun kaupunginhallitus saa tilinpäätöksen käsiteltäväkseen 29. maaliskuuta.