Tutkimus: Tuulivoimaloiden muokkaamaan maisemaan suhtaudutaan positiivisesti

13.1.2016 13:30
Kuva: Kai Skyttä

Lähiseutujen asukkaiden suhtautuminen tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuneeseen muutokseen on yleensä neutraalia tai myönteistä. Asia selviää Työterveyslaitoksen toteuttamasta asukastutkimuksesta Salon Märynummen Tuulipuiston alueella.

Tutkimuksessa havaittiin, että asukkaat suhtautuvat voimaloiden maisemavaikutuksiin useammin positiivisesti kuin negatiivisesti. 33 prosenttia vastaajista pitää voimaloiden vaikutuksia maisemaan myönteisenä, kielteisenä vaikutukset kokee 22 prosenttia. Loput 45 prosenttia pitävät vaikutuksia neutraaleina.

Tuulivoimaloiden ääni ei häiritse lähiseudun asukkaita sen enempää kuin tieliikenteen ääni ja selkeä enemmistö asukkaista ei koe huolta siitä, että tuulivoiman ääni aiheuttaisi terveysvaikutuksia, eikä tuulivoimaloiden ääni pääsääntöisesti häiritse asukkaiden yöunia.

Juhana Nyman