Rautjärven kh: tarkastuslautakunta vaihtui laillisesti

11.1.2016 20:01

Rautjärven kunnanhallituksen mielestä valtuuston tekemä päätös kunnan entisen tarkastuslautakunnan erottamistoimiin ryhtymisestä oli laillinen. Asiasta on tehty Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valitus, jossa vaaditaan päätöksen muuttamista. Valituksen tehneen entisen lautakunnan jäsenen Mirja Vaittisen mielestä päätös oli tehty virheellisten tietojen pohjalta.

Kunnanhallitus lausuu hallinto-oikeudelle, että päätös tilapäisen valiokunnan perustamisesta tarkastuslautakunnan erottamiseksi tehtiin oikeassa järjestyksessä. Siten valitus tulee hallituksen mielestä hylätä.

Entisen tarkastuslautakunnan erottamistoimiin valtuusto päätti ryhtyä viime syyskuussa. Asiaa valmistelemaan nimettiin tilapäinen valiokunta. Sittemmin vanha lautakunta erotettiin ja uusi valittiin. Valittaja kritisoi myös asiaan liittyneitä kunnanhallituksen päätöksiä, mutta oikeus tulkitsi valituksen koskevan vain valtuuston syyskuista päätöstä. Valittaja itse oli ilmoittanut luopuvansa luottamustoimistaan jo ennen koko vanhan lautakunnan erottamista.

Matti Veijalainen