Tutkimus: internetin käyttö aiheuttaa ahdistusta

18.6.2014 9:57
Kuva: Mika Strandén
Verkon tarjonta voi ahistaa, todistaa tutkimus.
Verkon tarjonta voi ahistaa, todistaa tutkimus.

Internetin käyttö aiheuttaa ihmisille ahdistusta, todistaa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehty tuore väitöstutkimus. Sen mukaan ahdistuksen oireet ilmenevät monessa muodossa.

Väitöstutkimuksen mukaan tietty internet-aineisto voi aiheuttaa muun muassa pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä.

Tutkimuksen on tehnyt diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar. Hän kehitti kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.

Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että internetin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta. Myös naisten ja miesten tapa käyttää internetiä eroaa toisistaan yhä enemmän.

Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja on nimeltään Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet (Internetin käyttäjien kokeman ahdistuksen käsitteellistäminen ja mittaaminen). Väitöskirja tarkastetaan 19.kesäkuuta.