Parikkalan rajanylityspaikalle myötämieltä Karjalassa

7.11.2012 17:29

Venäjällä tuetaan vahvasti Parikkalan Syväoron rajanylityspaikan avaamista kansainväliselle matkustajaliikenteelle, kertovat Karjalan tasavallassa käyneet Keskipohjolan kuljetuskäytävän edustajat.

Karjalan tasavallan päämies Aleksander Hudilaisen mukaan Venäjällä valmistellaan jo rajanylityspaikan kansainvälistämiseen liittyviä asiakirjoja ja neuvotellaan käytännön toimista. Tietöitä on jo käynnissä.

Vierailuun osallistuneiden mukaan olennaista on, että Suomen puolella aletaan tehdä vastaavia valmisteluja. He katsovat, että ennen varsinaista kansainvälistämistä rajanylityspaikka voitaisiin avata rajoitetusti henkilöliikenteelle.

Nykyisillä resursseilla Parikkalan rajanylityspaikan läpäisykyky olisi jopa 90 000 rajanylitystä vuodessa.

Keskipohjolan kuljetuskäytävää kehittää North East Cargo Link NECL II -niminen hanke, jota rahoittaa EU:n Itämeren maiden ohjelma. Käytävä olisi Suomen, Ruotsin ja Norjan keskiosien läpi kulkeva vaihtoehtoinen kuljetusreitti.