Pentti Itkonen on valmistelemassa lainsäädäntöä

9.9.2010 17:47

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toimitusjohtaja Pentti Itkonen on valittu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamista valmistelevaan työryhmään.

Sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä työryhmä tekee perusselvitystyötä ja valmistelee seuraavalle hallituskaudelle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä.

— Työryhmän ensimmäinen tehtävä on kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen, kehittämiseen ja valvontaan liittyvä nykytila ja sen keskeiset ongelmat. Linjaukset tulevat väliraporttiin vuoden loppuun mennessä, Itkonen kertoo.

Työryhmä tekee myös ehdotuksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön sisällöksi, ja arvioi sen vaikutukset.

Itkosen mukaan työryhmä jatkaa siitä, mistä edellinen ei päässyt yksimielisyyteen.

— Niitä ovat kunnan järjestämisvastuu, toiminnan rahoittamiseen liittyvät vaihtoehdot ja yksittäisen kunnan asema laajassa uudistuksessa.

Työn tuloksia käytetään eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa. Lopullinen ehdotus lainsäädännöksi valmistunee vuoden 2013 alkuun nykyisen Paras-puitelain voimassaoloajan päättyessä.