Uusin yritysbarometri Imatralla tuskaista luettava

14.9.2017 4:00

Imatralla on historian painolastista johtuen aina ollut vähän pk-yrityksiä, ja siten niiden vaikutus Imatran talouteen jäi vähäiseksi. Väki hakeutui perusopintojen jälkeen varman leivän ääreen tehtaisiin, missä ansiotaso jo 70-luvulla ylitti monen pienyrittäjän ansiotason. Tuotannon kannalta välttämättömät palvelutoiminnat tuotettiin tehtaissa luotettavasti ja kustannustehokkaasti pääosin omalla henkilökunnalla. Kun vielä Imatran kaupunki poliitikkojen tukemana pyrki ja pystyi tuottamaan palvelunsa verovaroin palkatulla henkilöstöllään, niin palveluyrityksille ei jäänyt tilaa toimia ja kasvaa. Menneessä maailmassa kaupungin poliittinen ilmapiirikään ei ollut erityisen suosiollinen yksityiselle yritystoiminnalle.

Meillä edessä iso urakka pitääksemme Imatra elinkelpoisena ja houkuttelevana asuinpaikkana.

Nyt on tilanne toinen, kun suuryritysten liiketoimintastrategia perustuu ulkopuolisiin palvelutoimintoihin. Yritykset ovat vähentäneet oman henkilöstön minimiin ja näin palveluyrityksille on tullut tilaa toimia. Kunnat ovat samalla tiellä ja joutuvat tuleviin sote-ratkaisuihin valmistautuessaan ulkoistamaan ydintoimintojen kannalta tarpeettomat palvelut.

Koska Imatralla ei ole riittävästi teollisuutta tukevia keskisuuria yrityksiä, ovat muualla kotipaikkaansa pitävät yritykset ottaneet haltuun ison osan teollisuuden palvelutoiminnoista. Jos maan hallituksen sote-suunnitelmat toteutuvat nykyisten nuottien mukaisesti, niin myös kuntasektorilla joudumme toteamaan vieraiden, tässä tapauksessa isojen kansainvälisten yritysten vievän leivän imatralaisten suusta.

Lappeenrannassa yritykset näkevät barometrin perusteella tulevaisuutensa valoisana, mutta Imatralla tilanne on todella heikko. Omat pk-yrityksemme kokevat kilpailutilanteen olevan 33 tapauksessa sadasta yrityksen kehittämisen esteenä. Koko maassa vastaava luku oli 18 ja Lappeenrannassa 19. Näin on, vaikka kustannustaso, työvoiman saatavuus ja yritystoiminnan säätelyn esteet ovat Imatralla yrittäjien mielestä pienemmät kuin muualla maassa.

Jos otanta Imatralla ei ole mennyt täysin vääriin osoitteisiin, on meillä edessä iso urakka pitääksemme Imatra elinkelpoisena ja houkuttelevana asuinpaikkana. Siihen tarvitaan mukaan kaikki, yrityksistä Eksoteen. Erityisen tärkeää on poliitikkojen vahva tuki tutkimuksen mukaan heikossa hapessa oleville imatralaisille yrityksille. Yrittäjät ovat varmaankin jo miettimässä syitä tilanteeseen.

Antero Lattu, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja (sd.), Imatra