Johdon pitää turvata myymälän turvallisuus

16.7.2017 4:00

Tirilän K-kauppa on viime aikoina ryöstetty kaksi kertaa, ja myymälässä on ollut muulloinkin häiriöitä.

Teräaseella uhkaamalla tehdyt ryöstöt asettavat myymälän henkilökunnan työturvallisuuden uhatuksi, ja milloin tahansa rikollinen voi ryöstäessään myymälää satuttaa myyjää jopa hengenvaarallisesti.

Työnantajana K-kaupan johto on vastuussa työntekijöidensä turvallisuudesta. Johdon tehtävä on tehdä työympäristö turvalliseksi niin työntekijöille kuin asiakkaillekin. Sitä edellyttää työturvallisuuslain 2. luku, jossa todetaan työantajan velvollisuuksista muun muassa, että ”Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat”.

Seppo Smolander, kaupan asiakas, Lappeenranta