Elintasopakolaisia on monenlaisia

17.5.2017 4:00

Onko suomalaisia elintasopakolaisia, ja puhummeko me heistä? Vai puhummeko vain Suomeen tulleista elintasopakolaisista ja näemme heidät vain taloutemme ongelmana?

Eivätkö kaikki yrittäjät, jotka ovat lähteneet halvan työvoiman maihin ole juuri elintaso-pakolaisia?

Jos mietimme kummat tuottavat Suomelle suuremmat tappiot, niin taitavat kotimaastamme lähteneet elintasopakolaiset olla kansantaloudellemme suurempi rasite. He ovat alkaneet ”isänmaattomiksi” ja pakoilevat vastuitaan maalle, joka on heidät kasvattanut ilmaiskoulutuksella, suurilla tukiaisilla sekä tutkimuksilla luonut elinvoimaiseksi.

Tästä aukeaakin toinen ulottuvuus käsitteestä ”elintasopakolainen”. Eivätkö kaikki yrittäjät, jotka ovat lähteneet Suomesta yrityksineen kehitysmaihin ja halvan työvoiman maihin ole juuri elintasopakolaisia? Hehän ovat hylänneet Suomen ja lähteneet alistamaan nälkäänäkeviä halpatyövoimakseen. Eikö Björn Wahlroos ole elintasopakolainen jättäessään Suomen ja lähtiessään täällä keräämiensä suurpääomiensa kanssa veropakolaiseksi Ruotsiin?

Suomi on menettänyt valtavat tulot juuri tällaisten takia. Oikeistolainen sormi luonnollisesti osoittaa siirtymän syyksi palkkatyöntekijöitä. Kuitenkin osoitettavat syyt ovat syvemmällä, kuten kohtuuton byrokratia, verotus, energia, raaka-aineet ja kuljetukset. Suomalaisten palkat ovat kohdallaan työnlaatuvertailussa. Siitä huolimatta ”halpatyöläisten” haalinta, harmaa talous ja veronkierto ovat muodostuneet lähes maan tavaksi.

Hallitukselta odottaisi edellä mainittujen ongelmien ratkaisua ja kotimaisten, työllistävien yritysten toiminnan helpottamista. Kuitenkin on nähtävissä tulonsiirtojen järjestelmällistä kehittämistä valuutan ulosviennille, kuten hallintarekisterien salaisuuksien vahvistaminen, joilla ”laillisesti” voivat viedä täällä tehdyt voitot pois maasta, suomalaisen kansantalouden saavuttamattomiin.

Valitettavasti näillä toimilla maamme kestävälle kehitykselle on vakavat seuraamukset, kun toisaalta luodaan pohjaa villeille yhtiöittämistoimille ja ylikansallisille kaappauksille sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maksajan salkkua hallitus toimillaan siirtää järjestelmällisesti kansan heikoimmin pärjääville, sairaille, eläkeläisille ja työttömille.

Jorma Härkönen, Lappeenranta