Sote-pilotoinnille reunaehtoja

21.4.2017 4:00

Kansanedustaja Jukka Kopra kirjoitti (ES 12.4.) sote-uudistuksen pilotoinnista Etelä-Karjalassa. Pilotointi on mahdollista kesästä 2018 alkaen perustason sote-palveluissa nykyisillä terveys- ja hyvinvointiasemilla sekä vastaavissa yrityksissä. Pilotointihakemuksen tekee Eksote. En ole niinkään innostunut markkinoiden avaamisesta etuajassa terveyspalveluyrityksille. Sen sijaan kannatan pilotointia siitä näkökulmasta, miten sote-uudistuksessa saadaan säilytettyä Eksoten integroitu palvelumalli ja yhteen sovitettua siihen yritysten tarjoamat palvelut.

Eksotessa on eri alojen ammattilaisten työtä kehitetty tuloksellisesti asiakkaan kokonaisvaltaiseksi palveluksi, jota ei pitäisi romuttaa sote-uudistuksen yhtiöittämispakolla, joka palauttaa raja-aidat Eksoten eri toimintojen välille (esimerkiksi perus- ja erikoissairaanhoidon välille, terveys-, kuntoutus- ja vanhuspalvelujen välille) ja voi monimutkaistaa asiakkaan kannalta palvelujen saamista. Tavoitteeksi on asetettava niin hyvä kokeilu, että sen avulla osoitamme tarpeettomaksi Eksoten pilkkomisen yhtiöihin.

Pelaamme nollasummapeliä: Jos sote työllistää jatkossa enemmän yksityissektoria, niin se samalla vähentää julkisen sektorin työpaikkoja, koska taloudelliset resurssit eivät lisäänny merkittävästi maakuntauudistuksen toteutuessa. Etelä-Karjalalle on kaavailtu n. 475 miljoonan euron vuosittaista rahoitusta valtiolta. Se tuntuu jopa kireältä. Uudistuksessa ei ehkä lisätäkään asukkaiden saamaa palvelua siinä määrin kuin on uskoteltu.

Sote-uudistuksen pilotointeihin myönnettäneen noin 60 miljoonaa tukea, joten pilotointi on Etelä-Karjalallekin miljoonaluokan mahdollisuus valmistella valtion rahoituksella sote-uudistustamme mieluummin kuin omalla rahoituksella. Pilotoijat saavat myös pidennetyn siirtymäajan varsinaiseen sote-uudistukseen. Siksi olen Kopran kanssa samaa mieltä siitä, että Eksoten on viisasta hyödyntää ylimääräiset tukimiljoonat ja hakeutua pilotiksi yhteistyössä koko maakunnan kanssa. Koko pilotoinnin ajan Eksote toimii kokonaisena, integroituna Eksotena, joten pääsemme suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintamallia, jossa Eksoten ja yritysten palvelutarjonta muodostavat mielekkään ja hallitun kokonaisuuden.

Marja-Liisa Vesterinen, Eksoten hallituksen puheenjohtaja (sd.)