Sote-uudistus on unohtanut ihmisen

15.4.2017 4:00

Jukka Kopra kritisoi (ES 12.4.) opposition välikysymystä sote-uudistuksesta siitä, ettei oppositio esittänyt mitään uutta ajatusta, vaan saman levyn veivaaminen jatkui. Tosiasia on, että välikysymyksessä esitetty kritiikki perustui alan asiantuntijoiden lausuntoihin. Me luotamme asiantuntijoihin ja ammattilaisiin ja haluamme olla yhdessä kehittämässä uudistusta heidän kanssaan.

Toivon, että hallitus kuuntelee tarkoin maamme huippualan asiantuntijoita jos ei halua kuulla oppositiota.

Toisin kuin Kopra väittää, välikysymyksessä esitettiin useita ratkaisuja ongelmiin. Hallituspuolueet eivät vain halua kuulla niitä. Hallitus haluaa laittaa sote-palvelut markkinoille, pakkoyhtiöittää ne ja pilkkoa nykyiset hyvin toimivat palvelukokonaisuudet. Esitystä perustellaan valinnanvapaudella, jonka edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on kannatettava asia. Se ei kuitenkaan itsessään ratkaise suomalaisen sote-palveluiden ongelmia.

Asiantuntijoiden mukaan riski ongelmien lisääntymiseen kasvaa hallituksen mallilla. Se on huonosti suunniteltu ja sekava, se luo byrokratiaa, lisää hallinnollisia rajapintoja ja kokonaisuuden hallinta vaikeutuu. Esitys uhkaa nostaa kustannuksia sekä kansalaisten eriarvoisuus kasvaa. Päävastuu sote-palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta tulee olla julkisella sektorilla, joita yksityinen ja kolmas sektori täydentävät. Näin toimitaan Eksotessa. Eksoten rinnalla toimii yli 600 palveluntoimijaa, jotka tuottavat sote-palveluja maakuntamme asukkaille. Eksote on muutamassa vuodessa pystynyt osoittamaan, että perusrakenne on hyvä sekä kustannustehokas ja sitä kannattaa kehittää eteenpäin. Palautteiden mukaan muun muassa päivystystä sekä kiireetöntä hoitoon pääsyä on kehitettävä, siten että vastaanotolle pääsee nykyistä paremmin. Valinnanvapautta tulee lisätä hallitusti. Siltä osin työ varmasti jatkuu.

Olen samaa mieltä siitä, että Eksote voi toimia esimerkkinä hyvästä sote-uudistuksesta. Se ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, että hyvin toimivia omia palveluita joudutaan purkamaan ja pilkkomaan. Eksoten omassa lausunnossa todettiin, että ”lakiehdotuksen mukainen malli luo kaaoksen moneksi vuodeksi ja vaarantaa väestön terveydenhuollon ja palveluiden saamisen”. Jopa Korkein hallinto-oikeus päätyi saman tyyppiseen arvioon omassa lausunnossaan ja totesi, että ”malli on monimutkainen, koska se johtaa massiiviseen määrään sopimuksia eri toimijoiden välillä”.

Hallituksen sote-uudistuksessa ihminen on unohtunut ja tilalle on tullut yksityisten terveysjättien eduista huolehtiminen. Toivon, että hallitus kuuntelee tarkoin maamme huippualan asiantuntijoita jos ei halua kuulla oppositiota. Tärkeintä tässä uudistuksessa on, että jokainen ihminen saa parasta mahdollista hoitoa ja palvelua mitä hän kussakin elämäntilanteessa tarvitsee. Valitettavasti hallituksen markkinaehtoisessa mallissa tämä ei tule onnistumaan.

Anneli Kiljunen, kansanedustaja Lappeenranta