Ei ole yhdentekevää, kuka asioista päättää

5.4.2017 4:00

Kuntavaalien lähestyessä on alettu spekuloida äänestysaktiivisuudesta. Jo viime kuntavaaleissa aktiivisuus oli useissa kunnissa alle 60 prosenttia ja nuorten vieläkin alhaisempaa. Nyt voi olla edessä vielä pienemmät lukemat – voidaanko tällöin puhua demokratian toteutumisesta? Vai eikö noin puolta kunnan asukkaista todellakaan kiinnosta ketkä päätöksiä kunnassa tekevät ja millaisia päätöksiä edessä on?

Pidämme koko ajan heikentyvää äänestysaktiivisuutta huolestuttavana suuntauksena. Vaikka tällä hetkellä puhutaan paljon sotesta ja maakuntauudistuksesta, siitä että uudistuksella viedään valtaa pois omalta kunnalta, on muistettava, että kunnalle jää paljon merkittäviä tehtäviä. Nämä koskettavat meidän jokaisen arkea: varhaiskasvatusta, kouluja, kulttuuria, liikuntapaikkoja. Ei liene yhdentekevää, kuka näistä asioista päättää ja miten.

Akatemian tutkijan Hanna Wassin mukaan äänestysaktiivisuus on korkeinta hyväosaisten joukossa ja he äänestävät useimmiten samankaltaisesti ajattelevia ehdokkaita. Hänen mukaansa suomalaisten eriarvoisuus ja eri väestöryhmien väliset terveyserot ovat kasvaneet koko 2000-luvun ajan eikä ilmiölle näy loppua. Emme halua suuntauksen jatkuvan tulevaisuudessa. Meidän on vaikutettava, meidän on uskottava, että äänestämisellä on merkitystä!

Viime eduskuntavaaleissa porvaripuolueet saivat luottamuksen äänestäjiltä ja muodostivat hallituksen. Leikkauksia on kohdennettu opiskelijoihin, eläkeläisiin, työttömiin ja palkansaajiin. Kiky runnottiin läpi väkisin milloin uhkaillen, milloin tunteisiin vedoten. Työnantajamaksuja on siirretty työntekijöille.

Haastamme kaikki palkansaajat perheineen ja tuttavineen äänestysuurnille sunnuntaina 9.4. Ehdokkaita on laidasta laitaan tohtorista siivoojaan, opiskelijasta eläkeläiseen, naisia, miehiä, perheellisiä, yksinäisiä, uusia ja kokeneita.Vaalikoneita on useita, jotka helpottavat omien arvojen ja mielipiteiden peilaamista ehdokkaiden vastaaviin.

Enää äänestäminen ei voi olla kiinni sopivan ehdokkaan löytymisestä tai äänestyspaikan saavutettavuudesta. On kysyttävä itseltään, haluanko edes yrittää vaikuttaa päätöksentekoon, haluanko minua kuunneltavan, onko minulla oikeus valittaa asioista vaalien jälkeen? Mikäli vastaus on kyllä, äänestyskoppi on oikea suunta!

Kimmo Virtanen, puheenjohtaja, Virpi Torniainen, hallituksen jäsen SAK:n Lappeenrannan paikallisjärjestön edustajisto