Eksote lisännyt kotihoidon ja omaishoidon resursseja

3.4.2017 4:00

Mielipidekirjoituksessaan (ES 2.4.) Anneli Kiljunen väitti, että kotihoidosta on tullut säästökeino ja hoitajamitoitukset ovat epäasianmukaiset. Ystävällisesti huomautan, että mielipidekirjoittajan tulisi aina selventää, tarkoittaako hän valtakunnallista vai paikallista, tässä tapauksessa Eksoten, tilannetta, jotta lukijat säästyisivät vääriltä mielikuvilta, joita Kiljunenkin nyt loi. Niin kauan kuin me nykyiset Eksoten luottamushenkilöt olemme päätöksiä tekemässä, ei vanhuspalveluja heikennetä, vaan parannetaan joka vuosi.

Ei kotihoidosta eikä muustakaan vanhustenhoidosta todellakaan säästetä Eksotessa! Määrärahoja kotihoidon henkilöstölisäyksiin listäättiin normaalien kasvuprosenttien päälle vuonna 2015 1,0 miljoonaa euroa ja 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2016. Vuoden 2017 talousarviossa on miljoonan euron lisäys. Lisäksi omaishoidon määrärahaa on tällekin vuodelle lisätty 0,5 miljoonaa. Olen henkilökohtaisesti huolehtinut siitä, että tehostetun palveluasumisen paikka annetaan ilman jonotusta vanhukselle, joka täyttää paikan saamisen kriteerit.

Kotihoidon vastuuhoitajille on varattu aiempaa enemmän viikkotyöaikaa oman vastuuasiakkaan asioiden suunnittelemiseksi ja hoitamiseksi.

Henkilöstön työajan suunnittelua on parannettu siten, että vanhuksen luona ei käy useita eri hoitajia, vaan vain muutama vakituinen hoitaja.

Vanhusten ja omaishoitoperheiden kotikuntoutukseen on lisätty 0,4 miljoonaa euroa, koska se on tuottanut hyviä tuloksia vanhusten toimintakyvyn paranemisena.

Mitä tulee sitten todella kipeään ongelmaan vanhusten ulkoilemisesta, yksinäisyyden poistamisesta ja siihen tarvittavasta henkilöstöstä, olen sitä mieltä, että hoiva-avustajia pitäisi kouluttaa lisää ja käyttää kolmannen sektorin tarjoamia palveluja nykyistä enemmän. Vanhusten perhekotihoitoa Eksotessa kehittään parhaillaan vanhusten uudenlaiseksi turvaksi ja yksinäisyyden torjumiseksi.

Marja-Liisa Vesterinen, Eksoten hallituksen puheenjohtaja (sd.), kuntavaaliehdokas, Lappeenranta