Humanisteja voidaan hyödyntää joustavasti

17.3.2017 4:00

Etelä-Saimaassa (15.3.) kirjoitettiin Etelä-Karjala-instituutin (EKi) alasajosta ja humanististen tieteiden kehnosta tilasta maakunnassa. Kirjoitus oli aiheellinen, sillä tieto EKin lakkauttamisesta ei välttämättä ole tavoittanut laajaa yleisöä. Myös humanististen tieteiden yhteiskunnallisesta arvostuksesta on hyvä käydä keskustelua. Näin sen vuoksi, koska yliopistojamme ohjaa vahva ekonomisaation eetos, millä tarkoitetaan yliopistojen tehtävän ja merkityksen määrittymistä taloudellisen hyödyn kautta.

Myös humanistit ovat heräämässä yrittäjyyteen.

Saattaa hyvinkin näyttää siltä, että humanismi ui EKin lakkauttamisen jäljiltä syvissä vesissä. Uppeluksissa olon ei kuitenkaan tarvitse olla mikään pidempikestoinen, alueelliseen happivajeeseen johtava olotila. Myös humanistit ovat heräämässä yrittäjyyteen.

Etelä-Karjalassa olisikin hyvä muistaa, että tutkivaa ja analyyttistä osaamista ei aina tarvitse etsiä varsin kalliiden ja hallinnollisesti raskaiden yliopistojen sisältä. Viimeiset kaksikymmentä vuotta tehokkaasti toiminut suomalainen maisteri- ja tutkijakoulutus on nimittäin taannut sen, että yksin ja ryhmissä toimivia humanisteja löytyy helpommin kuin voisi luullakaan. Tilanne helpottuisi entisestään, mikäli hiljaiset humanistit lopettaisivat arkailun ja tekisivät olemassaolonsa ja monipuolisen osaamisensa äänekkäämmin näkyväksi.

Mikko Kohvakka, filosofian tohtori ja humanisti, Lappeenranta