Rajatarkastuksissa panostetaan asiakaspalveluun

14.3.2017 4:00

Sakari Söderling toi esille mielipidekirjoituksessaan (ES 10.3.) havaitsemiaan epäkohtia viranomaisen toiminnassa rajatarkastuksen yhteydessä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kirjoituksen havainnot kohdentuvat tullin sijasta Rajavartiolaitokseen, joka vastaa rajatarkastuksista lentoasemalla.

Kiitän kirjoittajaa arvokkaasta palautteesta, johon suhtaudumme vakavasti. Olen pahoillani siitä, että kirjoittaja on tuntenut toimintamme tilanteessa epäasialliseksi. Suomalaista viranomaista ei ole kuitenkaan syytä pelätä.

Rajavartiolaitoksen tehtävät tulee jo lainkin mukaan suorittaa asiallisesti, puolueettomasti sekä yhdenvertaista kohtelua ja sovinnollisuutta edistäen. Jokaisen virkamiehen tulee aina huomioida nämä seikat virkatehtävissään. Rajavartiolaitos suorittaa lakisääteiset rajatarkastukset turvallisuus ja sujuvuus huomioiden sekä hyvien asiakaspalveluperiaatteiden mukaisesti. Kaikki edellä kuvattu on keskeinen osa rajavartiomiesten koulutusta. Asiakaspalvelutilanteista saatu palaute myös huomioidaan koulutuksen kehittämisessä.

Hallintolain mukaisesti Rajavartiolaitos käsittelee virkamiesten toimintaa koskevan yksilöivän kirjallisen palautteen tai ilmoitukset lähtökohtaisesti aina hallintokanteluasiana. Jos joku katsoo, että rajavartiomies on virantoimituksessa menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt virkatehtäviensä suorittamisen, voidaan hänen toimintansa saattaa tutkittavaksi tekemällä hallintokantelu.

Rajavartiolaitos on jo käynnistänyt kirjoituksessa mainitun tapauksen selvittämisen hallintokanteluasiana ja olemme tästä syystä lähiaikoina yhteydessä myös kirjoituksen laatijaan.

Kommodori Tom Hanén, Rajavartiolaitos