Eksote-jäsenyys heikensi hoitoa Imatralla

15.2.2017 4:00

Imatra on ollut vuoden Eksoten täysjäsen. Valtuustossa jotkut melkeinpä lauloivat hoosiannaa, kun asiasta tehtiin päätös.

Pienet puolueet sekä muutama henkilö suurista puolueista eivät ylistäneet kiireellä loppuunsaatettuja jäsenyysneuvotteluja. Sote-ratkaisua pidettiin syynä kiirehtimiseen.

Mitä liittyminen antoi imatralaisille? Kysymys pitäisi esittää: mitä liittyminen on vienyt Imatralta? Yksi menettäjä on päihdekuntoutujat. Imatralla oli varsin hyvin toimiva, Minnesota-malliin perustuva hoito heille. Nyt kuntoutujat menevät Lappeenrantaan.

Mielenterveysongelmaisten avunsaanti virka-ajan ulkopuolella heikentyi. Imatran hoitaessa psykiatrian omana työnään se antoi mahdollisuuden matalan kynnyksen osasto-hoitoon. Monet oppivat tulemaan suoraan Honkaharjun psykiatriselle osastolle, samoin toimivat päihdeongelmaiset.

Eksote suuntaa palvelut avohoidon lisäämiseen, pois laitoshoidosta. Tämä saattaa toimia Lappeenrannassa asuville. Vaikea on ymmärtää, kuinka Imatran ja pohjoisten kuntien apua tarvitsevat saisivat sen kohtuullisessa ajassa.

Matkustaminenkin on ongelma. Usein elämänhallinnan kadotessa myös taloudellisia huolia ilmaantuu. Ambulanssit eivät mielellään ota kyytiin, sama koskee poliiseja. Varattomuus voi olla esteenä hoitoon pääsyyn.

Imatra voi laatia hienoja strategioita ja suunnitelmia tulevaisuuden varalle, mutta unohtamalla heikko-osaiset ja heidän omaisensa tulevaisuutta ei voi pitää tasa-arvoon perustuvana. Kaupunki voi kuitenkin vaikuttaa asiaan.

Tulisi neuvotella sellaiset sopimukset, että kaupunkilaiset saavat tarvitsevansa avun mahdollisimman läheltä.

Timo Mykrä (vas.) , Imatra